Stockholms universitet logo, länk till startsida

Studenters generiska färdigheter ska utvecklas genom instruktionsvideor

Ylva B Almquist tilldelas rektors medel för kvalitetsutveckling av utbildning för att utveckla videofilmer som kan stärka studenters förväntade generiska färdigheter.

Ylva B Almquist. Foto: Marie Eriksson

Rektors medel för kvalitetsutveckling av utbildning

Docent Ylva B Almquist, studierektor vid Institutionen för folkhälsovetenskap, har tillsammans med Lars Brännström vid Institutionen för social arbete, tilldelats 150 000 SEK i rektors medel för kvalitetsutveckling av utbildning. De kommer nu att samarbeta med att utveckla instruktionsvideor som undervisningsform i utveckling av studenters generiska färdigheter.

På senare tid – och inte minst under pandemin – har det blivit tydligt hur stor potential videofilmer har inom undervisningen.

Generiska färdigheter

Genereriska färdigheter är något som studenter ofta förväntas ha, trots att de sällan erbjuds konkret undervisning med fokus på detta. Det kan exempelvis handla om hur man presenterar muntligt, jobbar i grupp, tänker kritiskt eller skriver hemtentor. Resultatet blir att studenter får väldigt olika förutsättningar för att lyckas med sina universitetsstudier.

Utveckling av instruktionsvideor

På senare tid – och inte minst under pandemin – har det blivit tydligt hur stor potential videofilmer har inom undervisningen. Under 2021 kommer projektet utveckla videofilmer som syftar till att stärka studenters generiska färdigheter. Videofilmerna kommer att vara korta och informativa, finnas på både svenska och engelska, och innehålla interaktiva inslag. De kommer att publiceras öppet och kunna användas av alla studenter, oavsett ämnestillhörighet.