Stockholms universitet logo, länk till startsida

Studenthälsan i Stockholm och KTH inleder samarbete

Studenthälsan i Stockholm utökar sin verksamhet och tar från och med årsskiftet även emot studenter från KTH. KTH:s studenthälsovård har hittills skötts av en extern partner. När avtalet med denna löper ut väljer lärosätet att ingå ett samarbete med Stockholms universitet.

– Vi är glada över att få samverka med KTH och utökar personalstyrkan för att kunna möta det nya behovet, säger Ingemar Dahlgren, chef på Studenthälsan i Stockholm. Vår verksamhet är studentnära och vi ser fram emot att inkludera och lära känna en ny studentgrupp.

 

Förebyggande hälsovård

Studenthälsan i Stockholm är en studentstödjande funktion och arbetar med förebyggande hälsovård. Utöver KTH har flera andra högskolor i Stockholm redan avtal med studenthälsovården vid Stockholms universitet. Här kan studenter få hjälp och stöd av sjuksköterskor, kuratorer och psykologer som är särskilt insatta i just studenters situation.
– Vi erbjuder även workshoppar, föreläsningar och annat som är speciellt anpassat för studenter, säger Ingemar Dahlgren. Att verka för en god studiemiljö ingår också i vårt uppdrag.

 

Kunskap om studenters situation

Även vid KTH ser man fram emot samarbetet.
– Vi ser positivt på att få ingå i Studenthälsan i Stockholm som vi uppfattar har en stor kunskap om studenters situation, säger Yvonne Bång Wahlbäck, chef på Enheten för studentservice vid KTH.

Studenter går på snöigt campus. Foto: Niklas Björling