Stockholms universitet logo, länk till startsida

Studerande får behålla sitt studiestöd vid inställd undervisning

Om en studerande saknar möjlighet att bedriva sina studier på grund av åtgärder i samhället för att förhindra spridningen av coronaviruset, ska han eller hon fortsatt få studiemedel för den period det har beviljats för, meddelar Utbildningsdepartementet i ett pressmeddelande.

Detsamma ska gälla för de som studerar med studiestartsstöd. Även studiehjälp, som främst lämnas till studerande i gymnasieskolan, får behållas. Vidare ska det för studerande med studiestöd inte längre krävas läkarintyg vid vård av barn för en period som överstiger sju dagar.

 

Ändringar i studiestödslagen

Riksdagen har i enlighet med förslag från regeringen beslutat om ändringar i studiestödslagen och lagen om studiestartsstöd som ger regeringen möjlighet att föreskriva om studiestöd under ledighet vid extraordinära händelser (prop. 2019/20:132).

 

Beslut om ny förordning

Nu har regeringen beslutat en ny förordning som innebär att studiemedel och studiestartsstöd får behållas för den tid stödet redan har beviljats, om den studerande saknar möjlighet att bedriva sina studier på grund av åtgärder för att förhindra spridningen av coronaviruset. Det kan till exempel handla om att en läroanstalt inte kan erbjuda utbildning eller andra omständigheter som den studerande inte kan råda över.

 

Gäller för studier i Sverige såväl som utomlands

Även studiehjälpen, som främst lämnas till studerande i gymnasieskolan, får behållas i en sådan situation. Förordningen gäller för studier i såväl Sverige som utomlands.
– Om undervisningen helt skulle ställas in med anledning av coronaviruset är det viktigt för mig att studerande ska kunna känna sig trygga och inte riskera att stå utan försörjning, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

 

Slopat krav på läkarintyg

Den nya förordningen innebär också att kravet på läkarintyg efter sju dagar vid vård av barn (VAB) inte ska tillämpas för studerande med studiestöd. Försäkringskassan har slopat kravet på läkarintyg, och samma förutsättningar ska gälla för studerande med stöd från Centrala studiestödsnämnden (CSN).
Förordningen föreslås träda i kraft den 7 april och tillämpas retroaktivt från och med den 1 januari 2020.

Läs mer på Utbildningsdepartementets hemsida