Stockholms universitet logo, länk till startsida

Susan Sayehli en av de nordiska redaktörerna för tidskriften Nordand

Susan Sayehli är fr.o.m. den 1 januari 2022 den svenska redaktören för tidskriften Nordand, Nordisk tidsskrift for andrespråksforskning, tillsammans med ytterligare tre redaktörer från Danmark, Norge respektive Finland.

Susan Sayehli. Foto: Pia Nordin
Susan Sayehli. Foto: Pia Nordin

Tidigare Nordand-redaktörer från Centrum för tvåspråkighetsforskning har varit Inger Lindberg, Niclas Abrahamsson och Emanuel Bylund. Grattis, Susan!

Nordand

Susan Sayehli är lektor vid Centrum för tvåspråkighetsforskning/Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet och studierektor för lärarprogrammet i svenska som andraspråk.

Susan Sayehli