Stockholms universitet

Suvasthika arbetar med experimentell fysik med atomära och molekylära joner vid DESIREE

- Jag började som postdoktor här på Fysikum i januari och vann 2021 års avhandlingspris från avdelningen för kemi och fysik inom det franska kemisällskapet (SCF) och det franska fysiksällskapet (SFP).

Varje år främjar avdelningen för kemi-fysik på Société Chimique de France och Société Française de Physique, sin disciplin genom att organisera evenemang som DCP-dagarna, kemifysikmötena, internationella konferenser och ett flertal specialkonferenser. DCP hedrar årligen lysande och begåvade forskare genom de priser som delas ut som avhandlingspriset, priset för unga forskare och priset för etablerade forskare från hela Frankrike inom detta område. I år har priset för bästa avhandling tilldelats Suvasthika Indrajith för hennes doktorsavhandling.

Suvasthika Indrajit

Suvasthika föddes i Paris, Frankrike i en familj från Sri Lanka med tamilsk bakgrund. Efter att ha avlagt sin mastersexamen i kemisk fysik vid universitetet i Paris-Saclay disputerade hon i kemi vid universitetet i Caen, Normandie (2020). Där arbetade hon under tre års tid med experimentell forskning om kollisioner mellan kluster av ett fåtal kolvätemolekyler och joner eller elektroner, och hur kollisionerna inducerade molekylväxt i klustren. Detta gjorde hon tillsammans med sin handledare Patrick Rousseau, CIMAP-laboratoriet i Caen, som ofta gästar DESIREE för experiment här.

Hennes avhandling handlar om en experimentell studie av kollisioner mellan joniserande partiklar med låg energi och svagt bundna, neutrala kluster av linjära kolväten. Syftet med dessa experiment var att analysera de processer som följer på energi- och laddningsöverföringarna under kollisionen, nämligen fragmentering och molekylär tillväxt genom bildandet av kovalent bundna molekyler. Det experimentella arbetet har belyst de respektive rollerna av växelverkan med kärnorna och elektronerna i klustren. Studierna genomfördes med lågenergi-jonstrålar (keV) som levererades av GANIL (Caen), och experiment med användning av elektroner genomfördes också vid J. Heyrovsky Institute of Chemistry - Physics (Prag, Tjeckien).

Under sitt avhandlingsarbete fick hon möjlighet att delta i flera konferenser och experiment i övriga Europa. Under ISACC-konferensen i Canterbury, England (2019) träffade hon Henrik Cederquist och han berättade för henne om en möjlig postdoktorstjänst här i Stockholm. Hon fick jobbet och forskar nu vid avdelningen för atomfysik. Suvasthikas postdoktorsperiod började i januari i år och hon utför experimentell fysik med atomära och molekylära joner som lagras i DESIREE (Double Electrostatic Ion Ring Experiment) i samarbete med andra forskare här på Fysikum.

- Mitt mål är att upprätthålla samarbetet mellan Sverige och Frankrike och min vision är att bedriva både undervisning och forskning. Jag är väldigt glad att jag tog den här möjligheten på Fysikum och det är verkligen trevligt att arbeta med folk här. Det är en öppen och vänlig atmosfär där vi samarbetar med--och inte tävlar mot--varandra.
Suvasthika anser att postdoktor-anställningar är ett utmärkt tillfälle att få arbeta med forskare runt om i världen under en begränsad tid och få ett intressant utbyte av tankar och experiment-idéer med dem.

Vi önskar Suvasthika all lycka till med sin forskning!

Mer information