Stockholms universitet logo, länk till startsida

Svenska Akademien har tilldelat Nathan Young medel för att uppdatera fonetisk taligenkänningsmodell

Svenska Akademien har tilldelat Nathan Young 2021 års anslag ur Stiftelsen Fonden för forskning i modern svenska och för svensk språkvård, för att uppdatera den fonetiska taligenkänningsmodellen i ”Forced Alignment for Swedish” med ungdomars och kvinnors språk samt att distribuera den slutliga modellen till forskarsamhället.

Nathan Young. Foto: privat
Nathan Young. Foto: privat

Anslaget är på 120.000 kr. Grattis, Nate!

Nathan Young är Marie Skłodowska-Curie-postdok vid Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo och tidsbegränsad deltidslektor vid Centrum för tvåspråkighetsforskning/Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet.

Nathan Young

Fonden för forskning i modern svenska och för svensk språkvård, se:

Förteckning över Akademiens priser