Stockholms universitet logo, länk till startsida

Svenska marina forskningsstationer ansluter till EMBRC

Askölaboratoriet är en av elva svenska marinbiologiska forskningsstationer som i år går med i det europeiska nätverket European Marine Biological Resource Centre (EMBRC). Genom samarbetet är forskningsstationerna tillgängliga för gästforskare inom nätverket, både nationellt och internationellt.

Askölaboratoriet. Foto: Anna-Karin Landin.

I år ansluter tolv svenska marinbiologiska forskningsstationer till EMBRC. Därmed har nätverket nu 10 medlemsländer: Sverige, Norge, Belgien, Frankrike, Grekland, Israel, Italien, Portugal, Spanien och Storbritannien. Den svenska delen av nätverket leds av Göteborgs universitet.

Nätverket erbjuder forskare tillgång till de ingående marina forskningsstationerna, med forskningsfartyg, laboratorier, utrustning och teknologiplattformar. Vid de svenska forskningsstationerna finns kända provtagningsområden för fältexperiment, i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön. Fler internationella forskare kan hitta till Askölaboratoriet via EMBRC nätverket. Forskare från Stockholms universitet kan också ta del av resurserna på alla nätverkets stationer.

–Vi hoppas att marina forskare vid Stockholms universitet ska ges spännande forskningsmöjligheter vid andra europeiska stationer genom samarbetet i nätverket! säger Tina Elfwing, föreståndare vid Östersjöcentrum.

Text: Jenny Rosen


Forskningsstationer som ingår i EMBRC Sverige