Stockholms universitet logo, länk till startsida

Ta chansen och anmäl dig som studiementor

I Mitt Livs Vals mentorprogram blir du som student på Stockholms universitet matchad med en nyanländ eller ensamkommande ungdom mellan 16 till 20 år och som pluggar på gymnasiet.

Som studiementor får du möjligheten att inspirera och motivera ungdomen till fortsatta studier efter gymnasiet. Under terminens gång arbetar ni med ett specifikt studiemål utifrån ungdomens behov och önskemål.

Mentor- och mångfaldsutbildning

Programmet pågår mellan februari och juni 2021 och består av nio tillfällen. Fem enskilda tillfällen med ungdomen och fyra tillfällen i grupp tillsammans med andra mentorpar. Innan programmet startar får du delta på en mentor- och mångfaldsutbildning. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och stora delar av mentorprogrammet kan komma att bli online under terminens gång.

Anmäl ditt intresse för att bli studiementor

Är du intresserad av att delta i mentorprogrammet till våren 2021? Nu söker Mitt Livs Val nya studenter från Stockholms universitet som är intresserade av att delta som studiementorer. 

För mer information och anmälan, gå till mittlivsval.com.

Leende kvinna bredvid text som uppmanar till att bli studiementor. Foto: Mitt Livs Val
Foto: Mitt Livs Val