Stockholms universitet logo, länk till startsida

Tanja Schult i redaktionen för den nya antologin Was denkt das Denkmal?

Antologin Was denkt das Denkmal? Eine Anthologie zur Denkmalkultur (Böhlau Verlag, 2021) handlar om kulturen kring monument och är redigerad av Tanja Schult, docent i konstvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik, tillsammans med Julia Lange, docent i amerikastudier vid Universität Hamburg. Tanja Schult, Jessica Sjöholm Skrubbe och Willmar Sauter från Institutionen för kultur och estetik har även skrivit kapitel i boken.

Docent Tanja Schult, Institutionen för kultur och estetik. Foto: Niklas Björling.

Was denkt das Denkmal? Eine Anthologie zur Denkmalkultur är ett tvärvetenskapligt, internationellt projekt och skrivexperiment med författare från Tyskland, Sverige, Österrike, Danmark, Norge, Nederländena, Australien, USA, Storbritanien och Schweiz. Antologins olika kapitel handlar om monument som befinner i Europa, USA, Asien och Sydafrika.

Boken är ett försök att göra vetenskaplig forskning tillgänglig för en större allmänhet. Den passar på nattduksbordet eller på semestern, men den är baserad på omfattande forskning.

Tanja Schult, docent i konstvetenskap vid Stockholms universitet och en av redaktörerna.

Omslaget till Was denkt das Denkmal? Eine Anthologie zur Denkmalkultur (Böhlau Verlag, 2021).

Flera kapitel av forskare från Institutionen för kultur och estetik

Förutom att redigera antologin har Tanja Schult även skrivit kapitlet "Ich bin ich und doch nicht", som handlar om The National Memorial Memorial for Peace and Justice och hur de olika delarna av monumentet samtalar med varandra.

Även Willmar Sauter, professor i teatervetenskap vid Stockholms universitet, har skrivit ett kapitel till antologin: "Was das Kollosseum noch sagen wollte", om vad Kolosseum ännu kan säga oss. Jessica Sjöholm Skrubbe, docent i konstvetenskap, har författat kapitlet "Nackt und namenlos" för antologin, som behandlar Bror Marklunds skulptur Mor och barn (1956). I artikeln gör Jessica Sjöholm Skrubbe en kritisk reflektion kring kvinnlig nakenhet i Folkhemmets skulpturkonst.

Mer om Tanja Schults forskning

Tanja Schults forskning handlar om att tolka och förstå bildproduktion som en del av historiska processer, speciellt vad gäller 1900-talets 'katastrofala' århundrade. Hon har särskilt intresserat sig för historiska minneskulturer, med avseende på hur våldsamma händelser långt efter att de inträffat påverkar människors upplevelser och relationer, ibland på helt andra platser än där de ursprungligen tilldrog sig, och hur detta uttrycker sig i konsten.Tanja Schult är gästforskare vid Austrian Academy of Sciences, där hon under hösten 2021 bedriver forskningsprojektet "Making Monuments Matter in 21st Century Democracies".

Här kan du läsa mer om Tanja Schults forskning