Stockholms universitet logo, länk till startsida

Teaterprofessor Meike Wagner uppmanar fler humanister att söka ERC Advanced Grants

Meike Wagner, professor i teatervetenskap vid Institutionen för kultur och estetik beviljades ett Advanced Grant för sitt forskningsprojekt “Performing Citizenship. Social and Political Agency in Non-Professional Theatre Practice in Germany, France, Britain, Sweden and Switzerland (1780-1850)”. Nu vill hon att fler humanister söker Advanced Grants från European Research Council.

Meike Wagner är professor i teatervetenskap vid Institutionen för kultur och estetik.

Hon fick idén till sitt forskningsprojekt när hon hade hittat en forskarskatt: ett helt arkiv från ett amatörteatersällskap i Berlin från starten 1792 till dess slutdatum 1944. Meike Wagner fann att sällskapets första konstitution grundades på Deklarationen om människan och medborgarens rättigheter från 1789.

Genom att analysera amatörteatern kring 1800 kan vi lära oss att värdera vår egen roll som medborgare i en demokrati och uppmärksamma hur mycket estetiska och artistiska praktiker fortsätter att forma, kritiskt utvärdera och utveckla vår egen medborgaridentitet.

Säger Meike Wagner

Uppmanar fler humanister att söka

I en intervju med Vetenskapsrådets tidskrift Curie säger Meike Wagner att hon önskar utbyte med fler humanister som har fått Advanced Grants. Hon uppmanar forskarkollegor inom humaniora att söka medlen. Hon lyfter också fram att det har betydelse för att synliggöra vikten av humaniora.

Läs hela intervjun här

Mer om Meike Wagners forskning

Meike Wagners forskningsområden är medialitet och teater, performativa kroppar, performance-konst och samtida teater, receptionsteorier, teaterteorier, 1800-talets teater, teater och revolution.

Wagners doktorsavhandling ”Nähte am Puppenkörper. Der mediale Blick und die Körperentwürfe des Theaters” utgavs 2003. Hennes epokgörande verk om teater och offentlighet under 1800-talet kom ut 2011: ”Theater und Öffentlichkeit im Vormärz. Berlin, München und Wien als Schauplätze bürgerlicher Medienpraxis”.

Läs mer om Meike Wagners forskning