Stockholms universitet logo, länk till startsida

Teatervetenskap möter praktiken

Vår teatervetare Kim Skjoldager-Nielsen har haft ett samtal med Linn Hilda Lamberg, konstnärlig ledare av O (tidigare Poste Restante) och doktorand vid Stockholms konstnärliga högskola. Detta är det första av en rad samtal mellan Teatervetenskapen vid Stockholms universitet och utövare där tanken är att styrka dialogen mellan teori och praktik.

I samtalet berättar Lamberg om sin konstnärliga verksamhet som utvecklades genom arbetet med gruppen Poste Restante (grundad 2007). Poste Restante skapade publikinvolverande och allt-omfattande "konstruerade verkligheter". Lamberg berättar i samtalet om sitt arbete som är fokuserat på att skapa ett alternativ till den konventionella fiktionsbaserade teatern. Istället för att skapa en postulerad verklighet på scen jobbar hon med icke-psykologiska funktionella roller och icke-illusionistiska verksamheter. Dessa gör det möjligt för publiken att dra sina egna erfarenheter med existentiella, etiska och politiska dilemman.

O är aktuell med installationen och händelsen It takes a Village, i utställningen Experimentalfältet, som hos institutionens granne konsthallen Accelerator. Samtalet slutar med en aptitretare för det verket.

Kim Skjoldager-Nielsens forskning

Teatervetenskaplig utbildning vid Stockholms universitet

Teatervetenskaplig forskning vid Stockholms universitet