Stockholms universitet logo, länk till startsida

Två matematiker rekryteras med Wallenberganslag

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse anslår 50 miljoner kronor till rekrytering av fyra framstående matematikforskare till tre svenska universitet. Två av dessa rekryteras till Stockholms universitet.

Matematiska institutionen i Kräftriket.
Matematiska institutionen i Kräftriket. Foto: Eva Dalin.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har sedan 2014 tillsammans med Kungl. Vetenskapsakademien drivit matetematikprogrammet med syfte att Sverige ska återta en internationell tätposition inom matematikområdet. Fram till och med 2029 avsätter stiftelsen. totalt 650 miljoner kronor för att rekrytera matematiker till Sverige och för att möjliggöra postdokvistelser utomlands för matematiker vid svenska universitet.

Stockholms universitet har tidigare inom ramen för programmet beviljats anslag för att rekrytera flera internationellt framstående matematiker. Av de fyra matematiker som Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beviljar anslag inom det nya programmet "Rekrytering av yngre seniora forskare av hög internationell klass i matematik" kommer två att börja vid Stockholms universitet. De beviljas tolv miljoner kronor vardera till femåriga tjänster. De forskare det rör sig om är:

  • Rachel Skipper, postdoktor vid Ohio State University, USA. Hon kommer att under fem år bedriva forskning vid Stockholms universitet. Hennes forskningsområde är gruppteori.
  • Markus Hausmann, postdoktor vid University of Bonn, Tyskland. Han kommer att under fem år bedriva forskning vid Stockholms universitet. Han arbetar inom algebraisk topologi och med dess kopplingar till flera näraliggande områden.

De två andra forskarna är:

  • Paul Nelson, von Neumann Fellow vid IAS, Princeton University, USA. Han kommer att under sex år bedriva forskning vid KTH. Hans forskningsområde är analytisk talteori.
  • Cheuk Yu Mak, postdoktor vid University of Edinburgh, Skottland. Han kommer att under fem år bedriva forskning vid Uppsala universitet. Han arbetar inom symplektisk geometri och Floer-teori och med deras kopplingar till algebraisk geometri och låg-dimensionell topologi.

Samtliga svenska universitet har fått nominera unga framstående matematiker till utlysningen. Göran Sandberg, Stiftelsens verkställande ledamot, som lett Stiftelsens internationella utvärderingsprocess säger:
– Det framgår tydligt av utvärderingarna att de nominerade håller mycket hög internationell klass, där de högst rankade tillhör sin generations allra främsta matematikforskare inom sina respektive områden. Att flera svenska matematikinstitutioner har vetenskapliga miljöer som är tillräckligt starka och synliga internationellt för att attrahera yngre forskare med så stor potential är avgörande för svensk matematiks framtida utveckling.