Den svenska barn- och ungdomslitteraturens historia

Åsa Warnquist är forskningsledare vid Svenska Barnboksinstitutet och är en av forskarna bakom projektet Den svenska barn- och ungdomslitteraturens historia – från 1300-talet till 2010-talet, ett standardverk som nu är i slutfasen inför publicering.

Här kan du läsa mer om litteraturvetenskap som forskningsområde

Kvantfysik och religion

Karolina Enquist Källgren är lektor i idéhistoria vid Institutionen för kultur och estetik och forskar om relationen mellan fysik och religion i slutet av 1920-talet och med särskild hänsyn till kvantfysikens tidiga utveckling.

Enquist Källgren forskar också om hur författare som hamnade i exil i samband med Spanska inbördeskriget och Andra världskriget använde sig av estetiska begrepp för att göra en politisk kritik av totalitära stater.

Här kan du läsa mer om idéhistoria som forskningsområde

Äldre böcker. Foto: Niklas Björling.