Stockholms universitet logo, länk till startsida

Två nya docenter i nordiska språk: Karin Idevall Hagren och Anna Vogel

Vi gratulerar Karin Idevall Hagren och Anna Vogel som båda antagits som docenter i nordiska språk. De är språkforskare vid Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet.

 

Karin Idevall Hagren

Karin Idevall Hagren. Foto: privat
Karin Idevall Hagren. Foto: privat

Karin Idevall Hagren forskar om språkets sociala aspekter och sambandet mellan språkliga framställningar (skriftliga, muntliga och visuella) och sociala strukturer, normer och praktiker. Just nu forskar hon om hur olika diskurser om svensk identitet kommer till uttryck i det offentliga, i gruppdiskussioner och i invididers berättelser om sina erfarenheter av att vara svenska. Hon analyserar bland annat svenskhet och vithet i reklam.

Karin Idevall Hagren

 

Anna Vogel

Anna Vogel. Foto: Pia Nordin
Anna Vogel. Foto: Pia Nordin

Anna Vogel forskar om språk med avseende på underordnade gruppers ställning gentemot överordnade grupper, med det generella syftet att främja rättvisa och jämlikhet. Just nu forskar hon i projektet "Rädda Barnen i en förändrad tid. Inramning och berättelser för organisationens nya identitet".

Anna Vogel