Stockholms universitet logo, länk till startsida

Undersöker diagnosen utmattningssyndrom

Utmattningssyndrom står för en tung sjukskrivningsbörda i samhället och även bland Regionens egen personal och då är förbättrad diagnostik och behandling på sikt till stor nytta, säger Gustav Nilsonne.

 


Gustav Nilsonne, Stressforskningsinstitutet vid Psykologiska institutionen, har tilldelats 2 miljoner kronor under tre år från Region Stockholm för projektet ”Utmattningssyndrom - en kartläggning”.

Utmattningssyndrom är en relativt ny diagnos som enbart finns i det svenska diagnossystemet. Antalet diagnostiserade ökar stadigt och besvären innebär stort lidande, omfattande vårdutnyttjande och långa sjukskrivningar. Trots detta är den vetenskapliga grunden för diagnosen svag. Projekt undersöker och bedömer kritiskt diagnosbegreppet utmattningssyndrom i syfte att klarlägga diagnosens validitet. 

– Utmattningssyndrom står för en tung sjukskrivningsbörda i samhället och även bland Regionens egen personal och då är förbättrad diagnostik och behandling på sikt till stor nytta, säger Gustav Nilsonne.

Projektet ska lägga grunden för säkrare medicinska bedömningar och för högkvalitativa kliniska studier som kan bidra till evidensbaserad behandling. 

Stockholms universitet och Region Stockholm har ett samarbetsavtal inom fem områden där det finns ett särskilt behov av forskningsinsatser. Syftet är bland annat att lösa en del av de samhälleliga utmaningar som finns inom områdena.

Läs mer om samarbetet