Stockholms universitet logo, länk till startsida

Undervisning för bildning fokus i ny bok

Humanistiskt orienterad didaktik handlar om undervisning för att främja bildning och etik, menar författarna i en ny bok. Väl utformad utbildning kan leda till bildning och stödjer eleverna i att utvecklas till världsmedborgare.

Elever och lärare i ett labb
Foto: Malmö universitet

Precis som medicinvetenskapen stödjer läkare, och juridiken stödjer bland annat domare, så stödjer didaktiken lärarna i deras överväganden kring undervisning.

Boken ”Didaktik för lärande och bildning” ger en bred introduktion till didaktiken.

– Det behövs en bok som tar fasta på kärnan i det som är lärarnas centrala kunskapsområde, didaktiken och de didaktiska frågorna. De val som lärare gör hela tiden inkluderar etiska och kloka överväganden och didaktiken kan ge stöd i de valen, säger Jesper Sjöström, professor i didaktik med inriktning mot naturvetenskapsämnena vid Malmö universitet.

Valen sker vid planering, i undervisningen i klassrummet, i val av läromedel, bedömning och återkoppling.

– Precis som medicinvetenskapen stödjer läkare, och juridiken stödjer bland annat domare, så stödjer didaktiken lärarna i deras överväganden kring undervisning.

Medförfattare från Stockholms universitet är Ruhi Tyson, lektor vid Institutionen för pedagogik och didaktik. 

Läs mer om boken:

Undervisning för bildning fokus i ny bok

Liber förlag