Stockholms universitet logo, länk till startsida

Undervisning under vårterminen 2022 terminsdel A

Med anledning av det förvärrade smittläget har ledningen beslutat att anpassa undervisningen under vårterminen 2022 under terminsdel A (fr.o.m. 17 januari t.o.m. 16 februari) för kurser planerade på campus. Vi ber er att vara uppmärksamma på förändringar i riktlinjer och rekommendationer som rör högskolor och universitet.

VT22 Puffbild

Med anledning av det förvärrade smittläget har ledningen beslutat att undervisningen under vårterminen 2022 kommer att bedrivas online under terminsdel A (fr.o.m. 17 januari t.o.m. 16 februari) för kurser planerade på campus. Beslutet är taget med tanke på att studenter med milda symptom ska kunna delta i undervisningen under en period där det är stor sannolikhet att många smittas. Detta gäller alla ämnen med undantag av klassiska språk som har små grupper och som kan garantera hybridundervisning och på så vis tillse att studenter med milda symptom kan delta online. Lärarna i klassiska språk har dock möjlighet att helt övergå till onlineundervisning. Beslutet fattas kurs per kurs i samråd med studierektorn.

Tentamina och skriftliga prov schemalagda på campus genomförs på campus enligt planering även under terminsdel A.

Vi ber er att vara uppmärksamma på förändringar i riktlinjer och rekommendationer som rör högskolor och universitet. Institutionen kommer att anpassa sin verksamhet efter dessa eventuella förändringar.

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Försiktighet vid fysiska moment på campus