Stockholms universitet logo, länk till startsida

Undervisning under vårterminen 2022 terminsdel B

Institutionens ledning har beslutat att anpassa undervisningen under vårterminen 2022 även under terminsdel B (fr.o.m. 17 februari t.o.m. 21 mars) för kurser planerade på campus.

VT22 Puffbild

Smittspridningen är fortsatt hög och omställningen som återgången till Frescati innebär kräver förberedelser. Romanska och klassiska institutionen planerar därför återgång till campus enligt följande:

All undervisning ges online till slutet av terminsdel B, d.v.s. till och med den 21 mars. 

Undantaget avseende kurserna i klassiska språk fortsätter att gälla till och med den 21 mars: lärarna i klassiska språk fortsätter att erbjuda undervisning på campus alternativt hybridundervisning och har fortfarande möjlighet att helt övergå till onlineundervisning.

Examinationen som är planerad på campus genomförs enligt plan.

Ovanstående gäller inte onlinekurserna, som ges enligt kursplan.

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Försiktighet vid fysiska moment på campus