Stockholms universitet

Undervisningsform för höstterminen 2021

På grund av den pågående pandemin har vi på Romanska och klassiska institutionen beslutat att ge våra kurser webbaserat under höstterminens första del, dvs från 30 augusti till 31 oktober.

Detta gäller samtliga kurser och samtlig examination. För period 2 som börjar 1 november gäller följande: Kurser på avancerad nivå som börjar under nämnda period ges på campus medan de kurser på denna nivå som redan startat fortsatt ges online. Alla kurser på grundnivå ges fortsättningsvis online. Vi övergår under samma period till examination enligt kursplan för samtliga kurser.

Information uppdaterad den 10 september 2021.