Stockholms universitet logo, länk till startsida

Ungas minskade alkoholkonsumtion – Intervju med Jukka Törrönen i DN

Ungdomar i Sverige idag dricker mindre alkohol än tidigare, dessutom har andelen unga som väljer att helt avstå från att dricka alkohol ökat. I en ny artikel lyfter DN upp ungdomars förändrade alkoholbeteende.

Jukka Törrönen, professor vid Institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholms universitet. Foto: Niklas Björling/Stockholms universitet

Under de senaste 20 åren har alkoholkonsumtionen bland ungdomar kraftigt gått ner. I en intervju i DN berättar Jukka Törrönen om olika orsaker till detta ändrade beteende.

Professor Jukka Törrönen var ansvarig för det nyligen avslutade forskningsprojektet  "Varför dricker unga människor mindre än tidigare", som genomfördes i samarbete med Institutionen för socialt arbete och Kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet.

Läs mer om forskningsprojektet:

Varför dricker unga människor mindre än tidigare?

Till artikeln i DN:

https://www.dn.se/insidan/varfor-dricker-unga-mindre-och-har-en-annan-substans-ersatt/ (låst lartikel)