Stockholms universitet logo, länk till startsida

Universitetsprojekt på IVA:s 100-lista 2021

Fyra forskningsprojekt på Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens 100-lista finns vid Stockholms universitet. 2021 års lista handlar om hållbar krisberedskap och de listade projekten har alla potential att skapa nytta genom exempelvis industriell kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan.

Stockholms universitet. Foto: Ingmarie Andersson

Inom kategorin Samhälle och välfärd återfinns tre projekt på IVA:s 100-lista: EdAider, en hybridplattform för klassrums- och distansundervisning med forskare från Institutionen för data- och systemvetenskap; ESGAI, ett AI-baserat beslutsstöd för institutionella investerare att bedöma hållbarhet och hållbar tillväxt hos företag med forskare från Institutionen för data- och systemvetenskap och Helision, en verktyg för rationell krishantering och policyformering, också det med forskare från Institutionen för data- och systemvetenskap.

Inom kategorin Smart industri återfinns Countagen som utvecklat en metod för exakt och enkel analys av biomolekyler till ett överkomligt pris. Projektet är ett samarbete med Karolinska institutet och forskare från Institutionen för biokemi och biofysik medverkar.

Dessutom medverkar forskare från Statsvetenskapliga institutionen i projektet Mistra Geopolics som leds i samarbete mellan Linköpings universitet och Stockholm Environment Institute.

Mer om Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens 100-lista finns på
IVA:s webb