Stockholms universitet logo, länk till startsida

Universitetsstyrelsen föreslår omförordnande av rektor

Universitetsstyrelsen har beslutat att föreslå regeringen att Stockholms universitets nuvarande rektor, professor Astrid Söderbergh Widding, omförordnas för tiden 2022-02-01 – 2025-01-31.

Astrid Söderbergh Widding
Rektor Astrid Söderbergh Widding. Foto: Eva Dalin

Astrid Söderbergh Widding är professor i filmvetenskap och har varit rektor för Stockholms universitet sedan februari 2013. Innan dess hade hon bland annat uppdrag som vicerektor för humaniora och samhällsvetenskap, prodekanus för Humanistiska fakulteten och prefekt för Filmvetenskapliga institutionen.

Läs mer om Astrid Söderbergh Widding.