Stockholms universitet logo, länk till startsida

Uppdaterad information om vårens undervisning vid Institutionen för folkhälsovetenskap

UPPDATERAD 11 FEBRUARI: Institutionens undervisning kommer att successivt återgå till campus under nästa terminsperiod (17 februari – 21 mars). Mer detaljerad information om vad detta innebär för berörda kurser meddelas på Athena.

Coronavirus
Foto: Mostphotos

Rektor har fattat beslut om återgång till undervisning på campus, mot bakgrund att Regeringen och Folkhälsomyndigheten har tagit bort merparten av restriktionerna mot covid-19 sedan den 9 februari 2022. Vid Institutionen för folkhälsovetenskap innebär detta följande:
Institutionens undervisning kommer att successivt återgå till campus under nästa terminsperiod (17 februari – 21 mars). Mer detaljerad information om vad detta innebär för berörda kurser meddelas på Athena. Från och med vårterminens andra del, den 22 mars, 2022, kommer undervisningen i huvudsak ske enligt ordinarie form på campus. Observera att enstaka undervisningstillfällen vid behov fortfarande kan komma att styras om till Zoom med kort varsel. För frågor kontakta kursansvarig eller studierektor.ga.publichealth@su.se.

Fortsatt gäller även att alla som är sjuka eller har symptom på sjukdom, även lindriga, ska stanna hemma, och ovaccinerade ska även fortsatt vara särskilt försiktiga.