Stockholms universitet logo, länk till startsida

Uppsatsvinnare om intresseinventering i vägledningsarbete

Thor Pleijel är en av två vinnare i Encell:s uppsatstävling med sin masteruppsats i pedagogik.

Thor Pleijel. Foto: Nina Hamrin
Thor Pleijel. Foto: Nina Hamrin

Thor Pleijels uppsats har titeln Lärande i mötet med John Holland – En intervjustudie om intresseinventering som kompetensutveckling.

Läs en intervju med Thor Pleijel:

Encell, nationellt kunskapscentrum för livslångt lärande

Läs mer upp Encells uppsatstävling