Stockholms universitet

Välkomna till Fysikum!

Först ut i måndags var uppropen för studenterna som påbörjar sina kandidatutbildningar i fysik, astronomi, meteorologi, oceanografi och klimatfysik samt sjukhusfysikerstudenterna.

Vi har under den veckan välkomnat många nya studenter till utbildningar på Fysikum. I år gavs uppropen både på campus och på distans via zoom. Vi träffade studenterna i mindre grupper på campus. Under uppropen är det mycket praktisk information att ta in för studenterna och det är även en möjlighet för dem att lära känna varandra

Studenter. Foto: Henrik Berglund/Familjen

Först ut i måndags var studenterna som påbörjar sina kandidatutbildningar i fysik, astronomi, meteorologi, oceanografi och klimatfysik samt sjukhusfysikerstudenterna. Vi började med att träffa studenterna ämnesvis på campus. Studenterna fick en rundvandring och vi diskuterade varför de har valt sina utbildningar, vad de har för förväntningar och vad de vill göra när de är färdigutbildade. Det var slående att fysikerna hade valt sina program för att de har en fascination för ämnet. Många av studenterna var intresserade av forskning. Även sjukhusfysikerna hade valt sitt program för att de är intresserade av matematik och fysik. Sjukhusfysikerna hade en tydlig bild av vad de vill göra efter studierna. Kandidatstudenterna fortsatte sedan med digitala upprop på onsdag och torsdag då de fick träffa sina lärare och representanter från andra berörda institutioner.

På tisdagen hade vi ett digitalt upprop med basårsstudenterna där lärare från de olika delkurserna presenterade sig. Sedan på onsdag och torsdag eftermiddag bjöd vi in våra masterstudenter samt de utbytesstudenterna till campus . Vanligtvis brukar vi anordna ett gemensamt upprop för dessa studentgrupper, men nu valde vi att dela på dem. Tyvärr var vädret inte med oss så det blev inte lika mycket boulespelande som haft tidigare år. Masterstudenterna fick träffa de masteransvariga och fick information om deras program. Det är glädjande att vi detta år har många utbytesstudenter. Det var intressant att höra varför utbytesstudenterna har valt att studera vid Stockholms universitet. Det är bland annat vårt kursutbud, Sverige som land och Stockholm som stad som lockar.

Prof. Åsa Larson
Director of Studies
Department of Physics
Stockholm University