Stockholms universitet logo, länk till startsida

Våra fyra sommarkurser bland de 20 mest sökta vid Stockholms universitet

Även i år är det högt söktryck på våra fyra sommarkurser vid Institutionen för folkhälsovetenskap.

Det är färre sökande till årets sommarkurser vid såväl Stockholms universitet som vid övriga universitet och högskolor i landet. Trots det minskade antalet sökande är söktrycket på våra sommarkurser högt, återigen är våra fyra sommarkurser bland de 20 mest sökta kurserna vid Stockholms universitet.

Dessutom är det inte försent att söka till kurserna - de är öppna för sen anmälan! Följ länkarna till kurshemsidorna om du vill veta mer (och anmäla dig). Kurserna ges på distans.

3528 personer sökande hittills

#  4: Faktaresistens, fake news, sociala medier och hälsa (7,5 hp), antal sökande 1377
# 10: Social hållbarhet ur ett folkhälsoperspektiv: Jämlikhet i levnadsvillkor och hälsa (7,5 hp), antal sökande 818
# 12: Folkhälsa, artificiell intelligens (AI) och big data: Möjligheter och utmaningar (7,5 hp), antal sökande786
# 17: Ungdom i det senmoderna samhället: Smartphonegenerationen ur ett folkhälsoperspektiv (7,5 hp), antal sökande 547

Läs mer på UHR:s hemsida

När vet jag om jag är antagen?

Den 23 april publiceras antagningsbeskeden på antagning.se.

Foto: Aleksandr Kichigin/Mostphotos