Stockholms universitet

Vad betyder monumenten för Wiens invånare?

Konstvetaren Tanja Schult har som del av ett forskningsprojekt tillsammans med den österrikiska tidningen AUGUSTIN undersökt vad Wiens monument betyder för stadens invånare.

Det gjordes i form av en skrivtävling. Här presenteras resultatet:

Till AUGUSTINS hemsida

Staden Wien sedd lite från ovan.
Foto: Sean Nel / Mostphotos
 

Om Tanja Schult

Tanja Schult är docent och universitetslektor i konstvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik. Hennes forskning handlar om att tolka och förstå bildproduktion som en del av historiska processer, speciellt vad gäller 1900-talets 'katastrofala' århundrade.

Mer om Tanja Schults forskning