Stockholms universitet logo, länk till startsida

Vad händer med biologisk mångfald när klimatet snabbt blir varmare?

När jordens temperatur stiger kommer livsmiljöerna för vilda djur att förändras. För att försöka förutspå vad som kommer att hända vid en framtida uppvärmning ska Wallenberg Academy Fellow Peter Heintzman kartlägga hur förhistoriska klimatförändringar har påverkat livet på jorden.

Peter Heintzman
Peter Heintzman tilldelas en Wallenberg Academy Fellow för att kartlägga hur förhistoriska klimatförändringar har påverkat livet på jorden.

Efter den senaste istiden steg temperaturen på jorden hastigt. Det ledde till stora ekologiska förändring, framför allt i de arktiska regionerna. Vissa arter dog ut, andra flyttade till nya miljöer och en del anpassade sig till de nya förhållandena. Nu undrar forskare vilken effekt den nuvarande klimatförändringen kommer att få på biologisk mångfald?

Den senaste uppvärmningen av jorden var förhållandevis mild, och det finns farhågor att de ekologiska konsekvenserna nu kommer att bli ännu värre. Men för att få en bättre bild av hur den temperaturökning vi står inför kan påverka livet, ska Peter Heintzman, som tillträder vid Stockholms universitet i oktober, kartlägga effekterna av andra förhistoriska klimatuppvärmningar.

Till sin hjälp har han sediment som forskare har fått fram genom att ta prover från havsbotten och tundran. Sedimentet är upp mot 450 000 år gammalt. Peter Heintzman ska analysera spår av DNA från döda vilda djur i sedimentet, och med hjälp av DNA-analyserna skapa en bild av hur arterna påverkades när klimatet hastigt svängde från istid till varmare mellanistid.

 

Wallenberg Academy Fellows

Wallenberg Academy Fellows är den största privata satsningen på unga forskare i Sverige. Förutom att ge de främsta unga forskarna långsiktiga resurser, som innebär att de kan koncentrera sig på sin forskning, bidrar programmet till en ökad internationalisering av den svenska forskningsmiljön.

Läs mer om Wallenberg Academy Fellows på KAW:s webbplats.

Läs mer om Wallenberg Academy Fellows vid Stockholms universitet.