Stockholms universitet

Vad vet vi om slaget vid Visby 1361?

I avsnitt 59 av den engelskspråkiga podcasten ”A Flatpack History of Sweden” berättar Thomas Neijman, doktorand vid Historiska institutionen, om striden utanför Visbys murar sommaren 1361.

 

Minnesmärke i form av ett stenkors vid platsen för slaget vid Visby 1361
Minnesmärke vid platsen för slaget vid Korsbetningen i Solberga. Korset från öster. Teckning av Per Arvid Säve 1846. Visby 70:1. Bildkälla: wikimedia commons

I avsnittet som har titeln ”1361 and the Battle of Visby” intervjuas Thomas Neijman om händelserna på Gotland sommaren 1361. Han berättar om politiska konflikter mellan Danmark och Sverige under 1300-talet och om slaget utanför stadsmuren där de danska trupperna drabbade samman med de gotländska bönderna i ett slag som kanske närmast kan liknas vid en massaker. Eller är det verkligen så man ska se på händelsen? Hur underlägsna var egentligen bondearmén? Och låste Visbys borgarna verkligen stadsporten och lämnade bönderna åt sitt öde där utanför? Slaget vid Visby är en händelse som det finns väl spridda och nästan mytomspunna föreställningar om. Thomas forskning har handlat om att genom ett tvärvetenskapligt förhållningssätt få ny kunskap kring vad som skedde 1361, och kanske nyansera bilden något.  

Lyssna på "1361 and the Battle of Visby här

 

 

 

Om Thomas Neijman

Thomas Neijman är doktorand vid Historiska institutionen, Stockholms universitet, och i hans avhandlingsprojekt Det i Sverige nyetablerade frälset mellan 1319-1412: Nätverk, positionering och rumslighet behandlas rörelser i frälset under 1300-talet.

Läs mer om Thomas Neijmans forskning här