Stockholms universitet

Vasas systerskepp Äpplet hittat utanför Vaxholm

Marinarkeologer från Vrak – Museum of Wreck har hittat vraket av örlogsskeppet Äpplet, Vasas systerskepp. Äpplet sjösattes 1629 och är byggt av samma skeppsbyggmästare som färdigställde Vasa. Fyndet är gjort inom forskningsprogrammet ”Den glömda flottan”, som leds från Stockholms universitet.

 
Dykning på vraket av Äpplet. Foto: Jim Hansson Vrak/SMTM

Vraks marinarkeologer har tillsammans med marinen vid flera tillfällen undersökt ett sund vid Vaxholm utanför Stockholm. I december 2021 upptäcktes där ett mycket stort fartygsvrak. Skeppssidorna låg delvis nedfallna på botten, men skrovet var i övrigt bevarat upp till ett undre kanondäck. I de nedfallna sidorna fanns kanonportar i två olika nivåer – det rörde sig alltså om ett örlogsskepp med två kanondäck.
– Pulsen steg rejält när vi såg hur likt vraket var Vasa. Både konstruktionerna och de kraftiga dimensionerna kändes väldigt bekanta. Hoppet om att hitta ett av Vasas systerskepp tändes hos oss, berättar Jim Hansson, marinarkeolog på Vrak.

En andra, mer noggrann undersökning gjordes våren 2022. Vid dykningar påträffades skeppstekniska detaljer som hittills bara setts på Vasa och ett flertal prover och analyser gjordes. Det framkom bland annat att eken till skeppsvirket huggits 1627 i Mälardalen – på samma plats som Vasas virke något år tidigare.
– Mått, konstruktionsdetaljer, träprover och arkivmaterial pekade alla åt samma håll – vi hade hittat Vasas systerskepp Äpplet! säger Patrik Höglund, marinarkeolog på Vrak.

 

Tidigare fynd var andra skepp

2019 hittade Vraks marinarkeologer två vrak vid Vaxholm som man trodde skulle kunna vara Äpplet. Men de undersökningar som sedan gjordes visade att det istället var Apollo och Maria, två medelstora skepp från 1648. Marinarkeologerna gav inte upp utan fortsatte att leta.

 

Ny kunskap och historia

Äpplet
Kanonport på Äpplet. Foto: Jim Hansson Vrak/SMTM

Att marinarkeologerna nu är säkra på att de hittat Äpplet ger ny och viktig kunskap.
– Med Äpplet kan vi lägga ytterligare en viktig pusselbit i utvecklingen av svenskt skeppsbyggeri. Och det är först nu vi verkligen kan undersöka skillnaderna i Vasas och Äpplets konstruktioner, säger Jim Hansson.– Det här kommer hjälpa oss förstå hur de stora krigsskeppen utvecklades från det instabila Vasa till sjödugliga bjässar som kunde behärska Östersjön – en avgörande faktor för Sveriges framväxt som stormakt på 1600-talet, berättar Patrik Höglund.

 

Undersökningar inom ramen för "Den glömda flottan"

Forskningsprogrammet "Den glömda flottan – Sveriges "blåa" kulturarv 1450-1850" kartlägger, dokumenterar och studerar den svenska örlogsflottan. Inom ramen för programmet undersöker Vraks marinarkeologer vrak efter örlogsskepp på flera platser längs Sveriges kuster. ”Den glömda flottan” leds av professor Leos Müller vid Centrum för maritima studier (CEMAS), Stockholms universitet och är ett samarbete med Vrak/Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM) samt Museiverket i Finland. Programmet finansieras av Riksbankens Jubileumsfond.

 

Information om vrak samlas i digital form

Undersökningarna av Äpplet och andra vrak inom ramen för Den glömda flottan görs utan att föremål från vraken eller fartygsrester hämtas upp till ytan. I stället samlas en stor mängd information i digital form som sedan kan användas av andra forskare, och särskilt de projekt inom historia, arkeologi och etnologi vid både Stockholms universitet och SMTM som ingår i forskningsprogrammet.
 

Leos Müller
Professor Leos Müller.

– Det visar hur annorlunda vi ser på maritimt kulturarv idag jämfört med när Vasaskeppet bärgades. Idag får vraken ligga kvar på botten, och det finns ett nytt museum som inte bygger i första hand på föremål, säger forskningsledare Leos Müller och refererar till Vrak – Museum of Wrecks, vars arkeologer identifierat Äpplet.

Skeppet som hittats och identifierats är ett unikt fynd – men det är bara ett av hundratals skepp som kartläggs inom forskningsprogrammet Den glömda flottan med hjälp av såväl arkeologiska undersökningar, arkivstudier som digitala verktyg.
– Kartläggningen som arkeologerna från Vrak arbetar med utgör en grund för de andra projekten i programmet, säger Leos Müller.

Läs mer om forskningsprogrammet Den glömda flottan
Läs mer om Centrum för maritima studier (CEMAS) vid Stockholms universitet
 

Äpplet, babord skrovsida med urtag för kanonport.
Äpplet, babord skrovsida med urtag för kanonport. Foto: Jim Hansson, Vrak/SMTM.
 

Om Äpplet

Gustav II Adolf skrev 1625 under ett kontrakt för att bygga två stora örlogsfartyg – Vasa och Äpplet. Knappt ett år efter Vasas förlisning 1628 var Äpplet färdigbyggt. Konstruktör var Hein Jakobsson, samme skeppsbyggmästare som färdigställde Vasa. Han insåg att Vasa hade fel proportioner redan innan hon sjösattes vilket skulle kunna leda till instabilitet. Äpplet byggdes därför bredare än Vasa, men blev ändå inget lyckat fartyg. Det var problematiskt att bygga stora örlogsskepp med flera kanondäck.

När Sverige 1630 gick in i det 30-åriga kriget fanns Äpplet i armadan som seglade mot Tyskland. Skeppet dömdes ut i december 1658 och året efter sänktes Äpplet vid Vaxholm.
Läs mer på vrak.se
 

Ta del av fler nyheter från Stockholms universitet
Vill du läsa mer om aktuell forskning vid Stockholms universitet hittar du våra forskningsnyheter här. Du kan även prenumerera på universitetets nyhetsbrev. Läs tidigare nummer och prenumerera här.