Stockholms universitet logo, länk till startsida

Vetenskapsrådet bidrag för 2020–2024

Agatha de Boer och Matt O'Regan från IGV tilldelades projektbidrag från VR. Allison Hsiang, som samarbetar med Helen Coxall, tilldelades startbidrag för unga forskare.

Grattis till alla!

Projekten

Allison Hsiang: Högeffektiv kvantifiering av den evolutionära utvecklingen under K-Pg-massutrotningen inom planktiska foraminiferkolonier med hjälp av faltningsnätverk och automatiserad morfometrik

Agatha de Boer: Den arktiska kryosfären under den senaste interglacialen; en analog för framtiden?

Matt O'Regan: Kalibrering av Norra ishavets klimathistoria en miljon år tillbaka med nanofossil och forntida DNA.

Läs mera på Vetenskapsrådets hemsida

Fördelning mellan ämnesområden

Så här fördelar sig finansieringen mellan olika ämnesområden, baserat på de forskningsämnen (SCB-koder) som de sökande anger i sin ansökan.

a pie chart showing the distribution between subject of the awarded areas