Stockholms universitet logo, länk till startsida

”Vi betalar för mycket för vetenskaplig kommunikation”

Nu inleds årets internationella Open Access Week, vilket innebär extra fokus på öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. En viktig fråga för Stockholms universitetsbibliotek, som vill ta striden med förlagen.

Stockholms universitetsmiljö
Foto: Eva Dalin

Ska forskare vid statliga lärosäten som vill ta del av sina kollegors vetenskapliga publikationer behöva betala för det genom dyra tidskriftprenumerationer – samtidigt som de betalar för att publicera sig i samma tidskrifter?

Nej, det är inte ett hållbart system, varken ur ett ekonomiskt eller rättvist perspektiv, menar Wilhelm Widmark, överbibliotekarie på Stockholms universitetsbibliotek, samt rektorsråd för öppen vetenskap.

"Vetenskapen ska vara öppen"

Att forskningen dessutom är finansierad av skattemedel gör betalväggarna till ett demokratiskt problem, då forskningsresultaten inte kan läsas av alla. 

– Vetenskapen ska vara öppen, den ska inte läggas bakom betalväggar. Vetenskap ska bygga på ny vetenskap, och det är svårt om den inte är tillgänglig, säger Wilhelm Widmark. 

Wilhelm Widmark, överbibliotekarie vid Stockholms universitetsbibliotek
Foto: Anna-Karin Landin

I dag står universitetsbiblioteket för både prenumerations- och publiceringskostnaderna för forskare vid Stockholms universitet, sedan de så kallade transformativa avtalen klubbades igenom för några år sedan.

Det innebär också att de vetenskapliga förlagen som man tecknat avtal med har ålagts att omvandla sina publikationer till att vara helt öppet tillgängliga till och med 2024. Tanken med de transformativa avtalen var att ge förlagen tid att ställa om. 

– Vi betalar alldeles för mycket för vetenskaplig kommunikation, och det är pengar som borde stanna inom forskningen. Så en av bibliotekets huvuduppgifter är att se till att vi får ett öppet och hållbart vetenskapligt system.  

Vill ta striden med förlagen

Den årliga Open Access Week bjuder på ett extra tillfälle att diskutera detta, och Stockholms universitetsbibliotek bidrar med föreläsningar, panelsamtal, poddavsnitt och belyser frågan i sociala medier. 
Wilhelm Widmark föreläser vid en digital internationell konferens i Basel, som representant för Stockholms universitet och ledamot i den europeiska sammanslutningen EOSC Association. 

– Jag kommer att prata om de här transformativa avtalen och ifrågasätter om det verkligen sker någon förändring. Förlagen vill nog inte ge upp dem eftersom det ger dem dubbla inkomstkällor, både för läsningen och publiceringen, säger Wilhelm Widmark. 

Universitetsbiblioteket belyser Open Access Week

Basel Sustainable Publishing Forum