Stockholms universitet logo, länk till startsida

"Vi har lärare som verkligen vill lära ut och är kunniga inom sina ämnen"

Malin är student i Kandidatprogrammet i musikvetenskap med inriktning mot musikkommunikatör, vid Institutionen för kultur och estetik. I höst kommer hon att skriva sin kandidatuppsats som fältarbete på den lilla ön Montserrat i Västindien. När hon har tagit examen vill hon jobba i en koordinerande roll med ansvar inom musikbranschen.

Malin är student i Kandidatprogrammet i musikvetenskap med inriktning mot musikkommunikatör, vid Institutionen för kultur och estetik. Foto: Privat.

Vad innebär det att läsa musikvetenskap, vad får ni göra?

I kandidatprogrammet som jag läser studerar man under första året allt från musikteori till musikhistoria, musikanalys, hur man kommunicerar om musik och mycket mer. Under andra terminen får man välja mellan att fördjupa sig inom filmmusik, musikteori eller musikteknologi och medier. Det andra året på programmet fungerar som ett breddningsår och möjligheten ges att läsa vad som helst inom de human- och samhällsvetenskapliga ämnena. För min egen del så valde jag att läsa företagsekonomi och globala affärsstudier under det andra året inom programmet.

Det sista året börjar med kurser som lägger en bra grund inför skrivandet av examensuppsatsen - vilken kommer att komma med stormsteg. Slutligen kommer den sjätte och sista terminen som är mer arbetslivsinriktad, med kurser i marknad och rättigheter, skrivande, samt ett projektarbete och praktik.

Vad tycker du är roligt med att läsa musikvetenskap?

Det jag gillar är främst bredden i utbildningen, och att vi har lärare som verkligen vill lära ut och är kunniga inom sina ämnen. Även om det ibland kan kännas lästungt, så skapar man gradvis en insikt om vidden av musik- och humanvetenskapens roll och betydelse både i nutid och dåtid. Utöver detta finns det goda möjligheter att studera utomlands 1-2 terminer, möjlighet att göra sin praktik utomlands, samt också att göra sin kandidatuppsats genom fältarbete utomlands - vilket jag kommer att göra på den lilla ön Montserrat i Västindien!

Hur ser en vanlig studievecka ut i din utbildning?

Vanligen har vi 2-3 lektioner i veckan, och beroende på kurs så har vi olika uppgifter till varje lektion. Det vanligaste är läsuppgifter som tas upp och diskuteras då vi har seminarier. Ibland träffar man även upp klasskamrater för att studera tillsammans och bolla tankar om ämnet och tillsammans öka förståelsen.

Märker man som student att vi har flera olika humanistiska ämnen vid institutionen?

Jag märker det främst utifrån att jag är med i institutionens studentråd SIKE, där vi är en mix av studenter från många ämnen. Vid studieytorna i Manne Siegbahn-huset, där alla ämnen vid institutionen har majoriteten av sina lektioner, träffar man också studenter från de olika ämnena i huset. På institutionens sociala medier uppmärksammas de olika ämnena och det läggs bland annat ut information som visar på variationen av de humanistiska ämnena.

Vad vill du bli efter studierna?

Under mina två valbara terminer valde jag att studera kurspaket i företagsekonomi samt globala affärsstudier, så är min önskan att jobba med musik kopplat till dessa ämnen. Jag vill gärna jobba i en koordinerande roll med ansvar inom musikbranschen!