Stockholms universitet

Vi välkomner nya doktorander i höst

Varmt välkommen till 16 nya doktorander som börjar på vårt program på forskarnivå i höst.

 

Nya doktorander 2021/2022:


Alireza Azampour

Sofia de Caprariis

Sofia Giovannetti

Maija Kaartinen

Shuhei Kainuma

Shuwen Kang

Isabella Maassen

Filip Mellgren

Meng Meng

Thomas Mikaelsen

Jonas Overhage

Jimena Pinto

Vaibhav Rathi

Hedda Thorell

Zhiheng Xu

Yanran Zhu