Stockholms universitet logo, länk till startsida

Victoria Fareld om historisk tid i ny artikel

Victoria Fareld, docent i idéhistoria vid Stockholms universitet, diskuterar hur förståelsen av tid inom historiska studier har förändrats de senaste årtiondena i en ny artikel.

Detalj av omslaget till boken The Routledge Companion to Historical Theory
Detalj av omslaget till boken The Routledge Companion to Historical Theory.

Här ger hon en överblick över hur ett länge tongivande linjärt och homogent begrepp om historisk tid har utmanats av nya sätt att förstå och arbeta med tid som tar fasta på det som ett flerskiktat och mångförgrenat fenomen.

Texten ingår i antologin The Routledge Companion to Historical Theory, med Chiel van den Akker som redaktör.

 

Om Victoria Fareld

Victoria Fareld är docent och lektor i idéhistoria vid Institutionen för kultur och estetik. Hon forskar bland annat på politisk idéhistoria men också över fälten kulturhistoria, filosofihistoria, historieteori och minnesstudier.

Victoria Fareld framför en väg med bokhyllor.
Foto: Sören Andersson / Stockholms universitet

Victoria Fareld undervisar i idéhistoria på alla nivåer och handleder studenter och doktorander vid Institutionen för kultur och estetik, och är studierektor för forskarutbildningen i idéhistoria och samordnande studierektor för forskarutbildningarna på institutionen.

Mer om Victoria Farelds forskning