Stockholms universitet logo, länk till startsida

Victoria Fareld skriver om sammanflätade minnen i tidskriften Memory Studies

I artikeln “Entangled Memories of Violence: Jean Améry and Frantz Fanon”, i senaste numret av tidskriften Memory Studies (16/2 2021) undersöks hur den österrikiske författaren Jean Amérys minnen av Förintelsen formades av den avkoloniseringsprocess som pågick parallellt med hans minnesarbete.

Viktoria Fareld, docent och lektor i idéhistoria, Stockholms universitet. Foto: Sören Andersson.

Fareld argumenterar i artikeln för att Frantz Fanons erfarenheter av kolonialt våld gav Améry ett språk för att minnas och förmedla erfarenheter av det nazistiska våld som han själv utsattes för. Artikeln visar hur hans minnen tar form som en sammanflätning av röster, tider och platser – Auschwitz och Algeriet, Förintelsen och kolonialismen – på sätt som överskrider en enkel gränsdragning mellan unika, levda individuella minnen och gemensamt medierade kollektiva minnen.

Armérys berömda ord "[w]hoever was tortured, stays tortured" kan läsas som en beskrivning av hur minnet av en upplevelse av systematiskt våld fortsätter att göra sig påmint genom vetskapen om samtidens förbrytelser.

Här kan du läsa artikeln i sin helhet

Här kan du läsa mer om Victoria Farelds forskning

Om tidskriften: "Memory Studies examines the social, cultural, cognitive, political and technological shifts affecting how, what and why individuals, groups and societies remember, and forget.