Stockholms universitet logo, länk till startsida

Vinnare av uppsatsstipendium

Juridicumalumnen Nina Linder har utsetts till årets vinnare av Foyen Advokatfirmas uppsatsstipendium inom rättsområdet offentlig upphandling med sin examensuppsats "Takvolymer i ramavtal - En tolkning av Coopservicedomen".

Porträttbild
Årets stipendiat 2021 blev Nina Linder. Foto: Privat

Motiveringen lyder:

"Nina Linder har i sin uppsats "Takvolymer i ramavtal - En tolkning av Coopservicedomen" tagit sig an högaktuella frågor inom rättsområdet offentlig upphandling. Hon har på ett strukturerat och tydligt sätt belyst frågeställningar kring takvolymer i ramavtal och vad konsekvensen blir om upphandlande myndighet inte anger takvolym eller inte avropar i enlighet med takvolymen.

Det är ett mycket dynamiskt område hon redogör för, där rättsläget i alla delar är långt ifrån klart. Vi väntar fortfarande på avgöranden från Högsta förvaltningsdomstolen men det är ett bra och pedagogiskt nedslag i vad som gällde vid just den tidpunkten för författandet av uppsatsen. Det kan uppfattas modigt då många andra, däribland konkurrensverket, avvaktar med att analysera läget. Detta mod bör premieras, i synnerhet då det är en välskriven uppsats.

Om stipendiumet

Foyen delar årligen ut stipendier till studenter för bästa uppsats inom offentlig upphandling, entreprenadrätt, miljörätt och fastighetsrätt på 30 000 kr vardera. Syftet är att ge en utbildningsmässig uppmuntran till studerande vid juristutbildningen vid något av Lunds, Stockholms, Uppsalas, Göteborgs, Örebros eller Umeås universitet som skrivit en uppsats inom något av dessa rättsområden under aktuellt år.

Läs mer om Foyens uppsatsstipendium

 

Läs uppsatsen "Takvolymer i ramavtal - En tolkning av Coopservicedomen" (i fulltext)