Stockholms universitet logo, länk till startsida

VR-bidrag till 18 forskare inom humaniora och samhällsvetenskap

Vetenskapsrådet har fattat beslut om projektbidrag inom humaniora och samhällsvetenskap. Vid Stockholms universitet har 18 forskare beviljats projektmedel, sammanlagt rör det sig om drygt 73 miljoner.

Foto: Ingmarie Andersson/Stockholms universitet


Följande forskare vid Stockholms universitet tilldelas bidrag:

Ida Al Fakir, Institutionen för kultur och estetik: ”Att klassificera det oklassificerbara. Etnicitet i svenska register och epidemiologisk kunskapsproduktion, 1950–2020”, 2 822 000 kronor.
 
Kari Andén-Papadopoulos, Institutionen för mediestudier: ”Digitala ögonvittnesbilder och kampen för mänskliga rättigheter”, 6 165 000 kronor.
 
Egil Asprem, Institutionen för etnologi, religion och genusvetenskap: ”Romer i europeisk magihistoria: Transnationella förbindelser mellan ras, klass, kön och det ockulta, ca 1417 till 1900”, 3 089 000 kronor.
 
Daniel Fredriksson, Institutet för social forskning: ”Att öka sysselsättning och bekämpa fattigdom genom skattesystemet – jobbskatteavdrag i jämförande perspektiv”, 3 624 000 kronor.
 
Doron Galili, Institutionen för mediestudier: ”Rudolf Arnheims Mediestetik”, 2 600 000 kronor.
 
Thomas Hörberg, Institutionen för lingvistik: ”Grundläggande lukttermer: mot en universell semantisk rymd för lukter”, 5 046 000 kronor.
 
Eleonora Mussino, Sociologiska institutionen: ”Felräkningen i befolkningsregister – mått, orsaker och konsekvenser”, 4 345 000 kronor.
 
Kristoffer Noheden, Institutionen för mediestudier: ”Dokumentär surrealism”, 3 720 000 kronor.
 
Sabrina Norlander Eliasson, Institutionen för kultur och estetik: ”Konst och vetenskap. Mobilitet och kulturell transfer under Frihetstiden”, 4 873 000 kronor.
 
Loretta Platts, Psykologiska institutionen: ”Risker, vinster och kompromisser sent i arbetslivet: Hur påverkas arbetsmiljön och levnadsstandarden av att lönearbeta efter pensionsåldern i USA och Sverige?”, 3 714 000 kronor.
 
Richard Pleijel, Institutionen för svenska och flerspråkighet: ”En sekulär bibel: Bibel 2000 i skärningspunkten mellan religion och politik i efterkrigstidens Sverige”, 2 815 000 kronor.
 
Jens Rydgren, Sociologiska institutionen: ”Varför stöder arbetarklassväljare den populistiska radikalhögern? En mixed-methods -studie av ett föränderligt politiskt landskap i Sverige”, 4 692 000 kronor.
 
Iris-Corinna Schwarz, Institutionen för lingvistik: ”Effekten av känsla i barnriktat tal på utveckling av talljudskategorier”, 4 955 000 kronor.
 
Jonas Tallberg, Statsvetenskapliga institutionen: ”Demokrati, autokrati och internationellt samarbete”, 4 809 000 kronor.
 
Torkild Thanem, Företagsekonomiska institutionen: ”Organisationskultur i ett digitaliserat arbetsliv”, 4 609 000 kronor.
 
Helena Tolvhed, Historiska institutionen: ”Högerns kvinnor och jämställdheten: Framväxten av marknadsliberal feminism i Sverige ca 1970-1990”, 2 990 000 kronor.
 
Kåre Vernby, Statsvetenskapliga institutionen: ”Den Nationaliserade Politikens Lokala Rötter”, 4 885 000 kronor.
 
Olof Östergren, Institutionen för folkhälsovetenskap: ”Betydelsen av ursprung och destination: Levnadsvanor och hälsa bland första och andra generationen Sverigefinnar”, 3 432 000 kronor.

Läs mer på Vetenskapsrådet: https://www.vr.se/soka-finansiering/beslut/2021-08-25-humaniora-och-samhallsvetenskap.html