Stockholms universitet

Wilhelm Widmark utsedd till rektorsråd för öppen vetenskap

”Viktigast just nu är att möta forskarnas behov”, säger Wilhelm Widmark, överbibliotekarie på universitetsbiblioteket och nyligen utsedd till rektorsråd för öppen vetenskap.

– Att arbeta för öppen tillgång till vetenskap på olika sätt är något som jag har arbetat mycket med genom åren, så utnämningen känns väldigt bra. Jag är glad att få uppdraget, säger överbibliotekarie Wilhelm Widmark i en längre artikel på Medarbetarwebben.
För Stockholms universitet innebär utnämningen ytterligare en satsning på området.
– Egentligen handlar det om att återgå till den vetenskapliga grunden, att den forskning som bedrivs ska komma alla till del, och kunna delas mellan forskare, inte vara beroende av vem som har råd att komma åt den. Det handlar om att arbeta aktivt för att den forskning som Stockholms universitet bedriver ska kunna användas för utveckling.

För Wilhelm Widmark och universitetsbiblioteket har frågan om öppen vetenskap länge varit en viktig satsning. Nationellt sitter han med i Sveriges universitets- och högskoleförbunds samordningsgrupp för öppen vetenskap och är vice ordförande i Bibsams styrgrupp. Han sitter också i styrelsen för European open science cloud (EOSC), ett samarbete mellan EU-kommissionen och EOSC-föreningen som arbetar för att kunna dela forskningsdata inom Europa enligt de så kallade FAIR-principerna (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable).  
– Öppen vetenskap är ett paraplybegrepp och täcker in allt från bland annat öppna läroresurser till öppen metodik och medborgarforskning. Det viktigaste för Stockholms universitet är två delar: Öppen tillgång till vetenskapliga artiklar och öppen tillgång till forskningsdata. Det är två saker som vi prioriterar i arbetet.

Läs hela artikeln på Medarbetarwebben