Stockholms universitet

Yrkesmässiga utvecklingen för beteendeanalys i Europa: en ögonblicksbild för 21 länder

Vikten av kvalitetssäkring och hög standard understryks.

Ny artikel med koppling till Erasmus-projekt som består av universitet i sju länder: Storbrittanien, Tjeckien, Nederländerna, Irland, Grekland och Italien tillsammans med Sverige och Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitetet, Sverige med professor Lise Roll Pettersson och doktorand Dag Strömberg i projektet.  

Artikeln ger en inblick i den historiskt utvecklingen av beteendeanalys med koppling till universitetsutbildning i sammalagt 21 länder.

Läs "Professional Development of Behavior Analysts in Europe: A Snapshot for 21 Countries".