Genom testamente av år 1936 förordnade justitierådet Edvard Cassel, att behållningen i hans bo skulle, sedan vissa legat utgått, tillfalla Stockholms högskola och bilda en stiftelse under egen styrelse och förvaltning. Stiftelsens syfte skulle vara att genom anslag till fakulteten verka för dess utveckling, dock med beaktande i första hand av privaträttens utvecklingsbehov.

Stiftelsen utdelar huvudsakligen resestipendier och forskningsunderstöd till vid juridiska fakulteten anställda professorer och universitetslektorer. Bidrag för litteraturinköp till fakultetens olika rättsvetenskapliga institut förekommer efter särskild ansökan.

Ordförande: Professor Göran Millqvist

Ledamöter: fd justitierådet Leif Thorsson och advokat Ola Åhman

Sekreterare: Eva Rydheim Ahlberg och Ida Söderberg Tah

Cassels stiftelses webbplats