Akademiska högtider

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Om oss
  5. Akademiska högtider
Foto från promotionshögtid i Stadshuset

Stockholms universitet arrangerar årligen installation av professorer, promotion av doktorer samt promotion av magistrar/motsvarande.

Den kombinerade installations- och promotionshögtiden äger rum i Stockholms stadshus sista fredagen i september varje år. Vid detta tillfälle promoveras även universitetets heders- och jubeldoktorer.

Magisterpromotion genomförs två gånger per år i Aula Magna, Frescati, generellt sista fredagen i maj respektive oktober.

Fanborg vid doktorspromotion i Stockholms stadshus

Installations- och promotionshögtid

Under ceremonin promoveras även universitetets hedersdoktorer och jubeldoktorer.

Diplom i glad magisters hand

Magisterpromotion

Två gånger per år promoveras i Aula Magna nyblivna mastrar, magistrar och andra som tagit ut en examen på avancerad nivå vid Stockholms universitet.

Honorary doctors receive insignia 2017

Hedersdoktorer

Vid Installations- och promotionshögtiden promoveras också årets hedersdoktorer. Vilka är de och varför har de utsetts?

Kontakt

Akademiska högtider

Professorsinstallation och doktorspromotion: 
doktorspromotion@su.se

Magisterpromotion:
magisterpromotion@su.se

Ceremonimästare
Anne Heikkinen Sandberg
Telefon: 08-164716

Anmälan

Anmälan

Du som fått ett inbjudningskort till Installations- och promotionshögtiden den 28 september anmäler dig genom att följa länken här.

Du behöver logga in med lösenordet som står på ditt inbjudningskort eller, för nya doktorer, ditt personnummer.

Puff för SU Play

Se filmer från tidigare direktsända akademiska högtider.