Johan Kuylenstierna och Lilian Thuram.
Johan Kuylenstierna och Lilian Thuram. Foto: Anna-Karin Landin, Stockholms universitet.

                      

Lilian Thuram är tidigare fotbollsstjärna och jobbar för att motverka rasism. Johan Kuylenstierna är naturgeograf och VD för SEI. Förutom att båda är nya hedersdoktorer vid Stockholms universitet har de också gemensamma nämnare i frågor om klimat och migration. Den 28 september möttes de i ett offentligt samtal vid Stockholms universitet.

Johan Kuylenstierna började samtalet med att berätta varför han helst inte använder begreppet klimatflykting. Klimat kan vara en anledning till migration, men inte den enda anledningen.

– Vi har klimatrelaterade problem i områden människor inte flyr från också, vi måste förstå korrelationen till andra problem, som fattigdom, sade Johan Kuylenstierna.

Vem kan fly från jorden?

Lilian Thuram fortsatte diskussionen med att tala om hur det redan idag finns människor som påverkas av klimatförändringar men inte har möjlighet att flytta.

– Bara en minoritet kan lämna områden med naturkatastrofer, de flesta måste leva med klimatförändringarna, sade han.

Han fortsatte med paralleller till framtiden, när hela jorden är påverkad, vilka har då möjlighet att fly?

– Vi påverkar alla klimatet, och klimatet kommer påverka oss alla, det har inga gränser.

Båda hedersdoktorerna var överens om att rika länder som Frankrike och Sverige har ett stort ansvar för klimat och hur resurser fördelas. Johan Kuylenstierna sade att han måste vara optimist inför framtiden, annars har han ingenting att lämna över till sina barn. Det är bara om vi är kritiska optimister vi kan lösa utmaningarna.

Perspektiv och representation

Lilian Thuram avslutade med att visa en världskarta i en annan projektion än den som vanligen visas. En karta där Europa inte är i centrum och nord är nedåt.

– Ofta säger folk att jag håller kartan upp och ner när jag visar den, men det handlar bara om perspektiv. Omkring oss har vi hela tiden saker som handlar om representation. Fler och fler är medvetna om det, och därför är jag positiv.

Högtid i Blå Hallen

De nya hedersdoktorerna tar emot sina titlar under installations- och promotionshögtiden som äger rum i Blå Hallen i Stockholms Stadshus fredagen den 29 september 2017. Se ceremonin live eller i efterhand på su.se/play, där även hela samtalet finns att titta på.

Många tog chansen att prata med de nya hedersdoktorerna som stannade kvar efter samtalet för att prata med studenter och andra i publiken.
Många tog chansen att prata med de nya hedersdoktorerna som stannade kvar efter samtalet för att prata med studenter och andra i publiken.