Humaniora

Nora Berend, hedersdoktor
Nora Berend

Nora Berend är forskare i europeisk historia vid historiska fakulteten, University of Cambridge, och vid St Catharine’s College. Hennes mest kända arbeten behandlar medeltida religiösa minoriteter och kristningsprocesser. Nora Berend fördjupade förståelsen för religiösa minoriteters komplexa position i samhället i sin prisbelönade bok At the Gate of Christendom: Jews, Muslims and ‘pagans’ in medieval Hungary (c.1000 – c. 1300) (2001). Som gästprofessor vid Stockholms universitet har hon drivit samarbetsprojekt om det medeltida Skandinavien och stärkt banden mellan doktorander och forskare inom medeltidsstudier i Stockholm och Cambridge.

Värd för hedersdoktor Berend är Kurt Villads Jensen, professor, Historiska institutionen.

Stina Ekblad, hedersdoktor
Stina Ekblad. Foto Knut Koivisto

Skådespelaren Stina Ekblad, sedan 1987 verksam vid Dramaten, har på ett unikt sätt arbetat med språklig gestaltning såväl i den klassiska dramatiken som med mångtydiga och komplexa samtida texter. Stina Ekblads starka intresse för, och kunskap om, det lyriska uttrycket har också resulterat i ett omfattande arbete med att levandegöra och förmedla poesi. Under åren 2002–2006 hade Stina Ekblad en professur med inriktning på textinterpretation och språklig gestaltning vid Teaterhögskolan i Stockholm. Hon har gjort viktiga insatser för Stockholms universitet, främst vid Institutionen för kultur och estetik.

Värd för hedersdoktor Ekblad är Karin Helander, professor, Institutionen för kultur och estetik.

 

Ilga Zagorska, hedersdoktor
Ilga Zagorska. Foto Valmieras Zinas

llga Zagorska är stenåldersarkeolog och seniorforskare vid University of Latvia i Riga. Hon var en pionjär när hon redan under kalla kriget deltog i internationella konferenser och publikationer. Under 1964–1971 respektive 2005–2009 gjorde hon arkeologiska utgrävningar av Zvejnieki i norra Lettland – en av norra Europas viktigaste lokaler från äldre stenålder. Genom sitt breda kontaktnät, sitt stora kunnande och inte minst sin okuvliga entusiasm har hon betytt oerhört mycket för arkeologin i Baltikum.

Värd för hedersdoktor Zagorska är Gunilla Eriksson, docent i laborativ arkeologi, Institutionen för arkeologi och antikens kultur.

Juridik

Lena ten Hoopen, hedersdoktor
Lena ten Hoopen. Foto Ola Kjelbye, Natur & Kultur

Lena ten Hoopen är författare och journalist. Boken Spår nominerades till Augustpriset 2013, och Världens lyckligaste folk (2009) Augustnominerades och vann Guldspaden och Publicistklubbens stora pris. Lena ten Hoopen har genom sin omfattande och flerfaldigt prisbelönta produktion av böcker, artiklar och tv-produktioner spelat en central roll i den svenska samhällsdebatten. Hon har lyft fram vikten av att skydda grundläggande mänskliga rättigheter som yttrandefrihet och skydd från tortyr. Hennes kunskap om, och angreppssätt till, juridiken är ovärderlig för den verksamme juristen såväl som för den breda allmänheten.

Värd för hedersdoktor ten Hoopen är Mauro Zamboni, professor, Juridiska institutionen. 

Samhällsvetenskap

Susan Sandall, hedersdoktor
Susan Sandall. Foto Rebecca Albrecht, Univ of Washington

Susan Sandall är professor i specialpedagogik vid University of Washington i Seattle. Hon har utvecklat effektiva specialpedagogiska anpassningar i inkluderande miljöer och fått utmärkelser för sina insatser inom specialpedagogik för yngre barn, tidiga interventioner för barn med funktionsnedsättning, professionell kompetensutveckling och evidensbaserad pedagogik. Susan Sandalls modeller är användbara och leder till förbättringar för barn med funktionsnedsättning. Hennes erfarenheter av tillämpad forskning och implementering berikar forskarskolan i specialpedagogik som koordineras av Stockholms universitet.

Värd för hedersdoktor Sandall är Mara Westling Allodi, professor, Specialpedagogiska institutionen.

Naturvetenskap

Sergio Albeverio, hedersdoktor
Sergio Albeverio

Sergio Albeverio, professor vid Universität Bonn (Institute of Applied Mathematics and Hausdorff Center of Mathematics) är en schweizisk matematiker och matematisk fysiker känd för sitt arbete inom sannolikhetsteori, analys (inklusive oändligdimensionell, icke-standard och stokastisk analys) och matematisk fysik. Han är mottagare av Max Planck Award, professor per chiara fama (distinguished professor) (Rom och Trento), hedersdoktor vid universitetet i Oslo, författare till fler än 900 publikationer, handledare för 80 doktorander och 30 Alexander von Humboldt-stipendiater.

Värd för hedersdoktor Albeverio är Pavel Kurasov, professor, Matematiska institutionen. 

Roland Beckmann, hedersdoktor
Roland Beckmann. Foto Jan Greune

Roland Beckmann är professor i biokemi vid Gene Center, Ludwig-Maximilians-Universität München. Han är en av världens ledande forskare inom området kryoelektronmikroskopi och främst känd för sina strukturbiologiska studier av aktiva ribosomer och ribosomkomplex. Roland Beckmann har gett viktiga bidrag till etableringen av den nationella faciliteten för kryoelektronmikroskopi som drivs av Stockholms universitet inom ramen för SciLifeLab.

Värd för hedersdoktor Beckmann är Gunnar von Heijne, professor, Institutionen för biokemi och biofysik. 

 

Rita Colwell, hedersdoktor
Rita Colwell

Rita Colwell är professor vid University of Maryland och Johns Hopkins University. Hennes forskning har varit fokuserad på infektionssjukdomar, vattenkvalitet och människohälsa. Hon är vida erkänd för sin banbrytande forskning om kolera och sin medverkan i sjukdomens spridningskontroll. Hon är medlem av både den amerikanska och den svenska Vetenskapsakademin och rådgivare i det internationella konsortiet MetaSub som, med ett centrum vid Stockholms universitet, kartlägger bakterier i stadens omgivningar.

Värd för hedersdoktor Colwell är Klas Udekwu, biträdande lektor, Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Gren Institut.

Ulrike Lohmann, hedersdoktor
Ulrike Lohmann

Ulrike Lohmann, professor vid ETH Zürich, Schweiz, är en världsledande atmosfärsforskare specialiserad inom fältet molnfysik. Hon har gjort nyskapande studier om hur aerosolpartiklar påverkar moln och klimat, och är speciellt välkänd för sina banbrytande arbeten om isnukleering. Ulrike Lohmann använder en unik kombination av numeriska modellsimuleringar och experiment, och utför mätningar både i laboratoriet och i fält. Hon har tilldelats flera priser och är medförfattare till mer än 240 publikationer.

Värd för hedersdoktor Lohmann är Annica Ekman, professor, Meteorologiska institutionen.

Promovering i Stadshuset den 28 september 2018

Hedersdoktorerna promoveras vid universitetets installations- och promotionshögtid den 28 september 2018. För frågor om högtiden kontakta Anne Heikkinen Sandberg, ceremonimästare vid Stockholms universitet, mobil: 070-444 57 67, tel: 08-16 47 16, e-post doktorspromotion@su.se.

Ett hedersdoktorat är ett uttryck för universitetets uppskattning av framstående insatser inom något av universitetets verksamhetsområden. Den utsedde hedersdoktorn ska ha anknytning till Stockholms universitet eller i något avseende ha bidragit till universitetets verksamhet.