Vem utser hedersdoktorer?

Områdesnämnden utser hedersdoktorer för respektive område. Rätten att utse hedersdoktorer kan delegeras till vicerektor.

Vem kan bli hedersdoktor?

När vicerektor föreslår och områdesnämnden utser en person till hedersdoktor ska följande villkor beaktas.

  • Den föreslagne ska ha anknytning till universitetet eller i något avseende ha bidragit till universitetets verksamhet. Hedersdoktorat får dock inte delas ut som motprestation för ekonomiska bidrag, gåvor och liknande.
  • En person som i Sverige avlagt doktorsexamen inom ett område t ex filosofie doktorsexamen kan inte utses till hedersdoktor inom samma område. Det är däremot fullt möjligt att t ex utse en filosofie doktor till juris hedersdoktor och tvärtom. Det är inte brukligt att någon utses till hedersdoktor vid samma lärosäte som han/hon tagit sin examen.
  • Den föreslagne får inte vara hedersdoktor inom samma område vid ett annat universitet eller högskola i Sverige. Däremot kan en person exempelvis vara filosofie hedersdoktor vid ett lärosäte och medicine hedersdoktor vid ett annat.
  • När det gäller utländska medborgare med utländsk doktorsexamen finns inget hinder mot att ge hedersdoktorat inom samma område som den utländska examen. En sådan person kan däremot inte bli hedersdoktor inom samma område vid två lärosäten i Sverige.