Stina Ekblad. Foto: Sören Vilks
Stina Ekblad. Foto: Sören Vilks.
 

I år har Stockholms universitet utsett nio hedersdoktorer inom humaniora, juridik, samhällsvetenskap och naturvetenskap. Alla har på ett utmärkande sätt bidragit till universitetets forskning och utbildning och promoveras vid universitetets installations- och promotionshögtid i Stockholms stadshus den 28 september. I samband med promoveringen kommer flera av hedersdoktorerna att hålla öppna föreläsningar.  

Först ut den 24 september är skådespelaren Stina Ekblad med föreläsningen ”Skådespelaren och texten”. Stina Ekblad har varit verksam vid Dramaten sedan 1987 och under åren 2002–2006 hade hon en professur med inriktning på textinterpretation och språklig gestaltning vid Teaterhögskolan i Stockholm. Hon har gjort viktiga insatser för Stockholms universitet, främst vid Institutionen för kultur och estetik.

Nora Berend
Nora Berend.
 

En annan av årets hedersdoktorer är Nora Berend, forskare i europeisk historia vid University of Cambridge och vid St Catharine’s College. Den 26 september arrangerar Historiska institutionen en öppen föreläsning på temat ”The weight of the past: how medieval myths influence modern identities” där Nora Berend kommer att tala om missbruket av medeltiden i den moderna samhällsdebatten och politiken.

Föreläsning om rättslöshet i lagens namn

Lena ten Hoopen. Foto: Ola Kjelbye
Lena ten Hoopen.
 

Juridiska fakultetens nya hedersdoktor Lena ten Hoopen kommer att tala på temat ”Rättslöshet i lagens namn. På vilken sida står vi då?” vid ett öppet seminarium i allmän rättslära den 26 september. Lena ten Hoopen har i sin verksamhet som journalist, programledare och författare arbetat för att lyfta fram orättvisor och rasism. Hon är bland annat författare till de prisbelönta verken ”Världens lyckligaste folk” (2009), som behandlar främlingsfientlig politik i Danmark, samt ”Spår” (2013), som undersöker utlämningen av två asylsökande män till Egypten under 2001.

Ilga Zagorska. Foto: Valmieras Zinas
Ilga Zargorska.
 

Hedersdoktor llga Zagorska är stenåldersarkeolog och seniorforskare vid University of Latvia i Riga, Lettland, och har betytt mycket för arkeologin i Baltikum. Under åren 1964–1971 respektive 2005–2009 gjorde hon arkeologiska utgrävningar av Zvejnieki i norra Lettland – en av norra Europas viktigaste lokaler från äldre stenålder. Den 27 september föreläser hon på temat ”Zvejnieki – five millennia of use and 50 years of research” vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur.

Pedagogik för barn med funktionsnedsättning

Susan Sandall. Foto: Rebecca Albrecht, Univ of Washington
Susan Sandall.
 

Susan Sandall är professor i specialpedagogik vid University of Washington i Seattle och har fått utmärkelser för bland annat sina insatser inom specialpedagogik för yngre barn och för tidiga interventioner för barn med funktionsnedsättning. Den 1 oktober föreläser hon på Specialpedagogiska institutionen på temat ”Quality in inclusive early childhood provisions” där hon bland annat kommer att berätta om utvecklingen av en professionell kompetensutveckling och evidensbaserad pedagogik.

De nya hedersdoktorerna för 2018 är: Sergio Albeverio, Roland Beckmann, Nora Berend, Rita Colwell, Stina Ekblad, Lena ten Hoopen, Ulrike Lohmann, Susan Sandall och Ilga Zagorska. De tar emot sina titlar under installations- och promotionshögtiden som äger rum i Blå Hallen i Stockholms Stadshus fredagen den 28 september 2018. Se ceremonin live eller i efterhand på su.se/play.

 

Öppna föreläsningar med 2018 års hedersdoktorer

Stina Ekblad: ”Skådespelaren och texten”, 24 september kl 16.00-17.00, Auditoriet, Institutionen för kultur och estetik, Manne Siegbahnhusen, Frescativägen 24E

Nora Berend: “The weight of the past: how medieval myths influence modern identities”, 26 september kl 15.15-16.00, William Olssonsalen i Geovetenskapens hus, Frescati

Lena ten Hoopen: ”Rättslöshet i lagens namn. På vilken sida står vi då?”, 26 september, kl. 13.00-14.30, Stockholm Centre for Commercial Law’s (SCCL) lokaler, plan 6, Södra husen, Frescati.

Ilga Zagorska: “Zvejnieki – five millennia of use and 50 years of research”, 27 september kl 10.00-12.00, Wallenberglaboratoriet, Lilla Frescativägen 7, föreläsningssalen plan 3

Susan Sandall: ”Quality in inclusive early childhood provisions”, 1 oktober kl 14.00-16.00, Specialpedagogiska institutionen, Frescati hagväg 8.

Stockholms universitets hedersdoktorer 2018

Vad innebär ett hedersdoktorat?

Installations- och promotionshögtid 2018