Stockholms universitet har i år utsett sju hedersdoktorer inom humaniora, juridik, samhällsvetenskap och naturvetenskap. Alla har på ett utmärkande sätt bidragit till universitetets forskning och utbildning och promoveras vid universitetets installations- och promotionshögtid i Stockholms stadshus den 27 september. I samband med promoveringen kommer flera av hedersdoktorerna att hålla öppna föreläsningar. 

Eva Dahlman. Foto: Eva Wernlid
Eva Dahlman. Foto: Eva Wernlid

Först ut den 24 september är fotoforskaren och etnologen Eva Dahlman som håller en öppen föreläsning vid värdinstitutionen Institutionen för kultur och estetik med rubriken ”Ljuva ögonblick, stunder av allvar – 45 år med fotografi”. Eva Dahlman har spelat en betydande roll för forskningen om fotografisk bild i Sverige. Under flera decennier har hon aktivt verkat för det fotografiska kulturarvet till gagn för framtida forskning och kunskapsuppbyggnad. Hennes forskning är särskilt inriktad på kvinnliga fotografer och bygdefotografi och för närvarande arbetar hon med en bok om kvinnor bakom kameran i Sverige 1845–1945.

Studier av relationen mellan sociologi och ekonomi

Axel van den Berg. Foto: Centre Japonais de la photo
Axel van den Berg. Foto: Centre Japonais de la photo

En annan av årets hedersdoktorer är professor Axel van den Berg, en internationellt respekterad sociolog vars forskningsintressen omfattar ekonomisk sociologi, välfärdsstat och arbetsmarknad samt sociologisk teori. Hans bidrag till sociologisk forskning vid Stockholms universitet inkluderar komparativa projekt om arbetsmarknad och socialpolitik, men också viktiga teoretiska bidrag till debatter om bruket och missbruket av teorier i samhällsvetenskapen, och relationen mellan politik, värderingar och samhällsvetenskap. Den 25 september föreläser han på temat ”Cutting the branch on which we are sitting: social constructivism, value-neutrality and validity claims in ‘postpositivist’ social science”.

 

Kajsa Öberg Lindsten. Foto: Vladimir Grigoriev
Kajsa Öberg Lindsten. Foto: Vladimir Grigoriev

Kajsa Öberg Lindsten är översättare och litteraturkritiker. Bland dem hon har översatt från ryska finns nobelpristagaren Svetlana Aleksijevitj och litteraturforskaren Michail Bachtin, vars verk bland annat har påverkat dagens översättningsvetenskap. Den 26 september arrangerar Institutionen för svenska och flerspråkighet en föreläsning med henne där hon talar på temat ”Att översätta Svetlana Aleksievitj”.
Kajsa Öberg Lindsten medverkar även på Internationella översättardagen den 28 september, den så kallade Hieronymusdagen, med ett föredrag om att översätta Andrej Platonov, ”Det litterära verkets röst – att tala platonovska på svenska”. Programmet arrangeras av Tolk- och översättarinstitutet vid Institutionen för svenska och flerspråkighet.

Elizabeth Churchill.
Elizabeth Churchill.

Elizabeth Churchill, chef för användarupplevelser vid Google, är en framstående forskare och praktiker inom flera områden relaterade till människa-maskininteraktion. Genom hela sin karriär har hon arbetat med att utveckla användbarheten av programvara för datorer. Den 25 september kl 14.30 kommer hon att föreläsa på temat “Google’s Material Design: Balancing Research, Design, and Engineering”, i Institutionen för data- och systemvetenskaps lokaler i Kista.

Samspel mellan djur och växter

Nora Underwood. Foto: Brian Inouye
Nora Underwood. Foto: Brian Inouye

Hedersdoktor Nora Underwood är professor vid Florida State University i Tallahassee, USA, och hennes forskning involverar både teoretiska analyser och fältstudier rörande samspelet mellan djur och växter, samt hur detta samspel påverkar växters populationsdynamik. Den 3 oktober föreläser hon på temat ”Changing times for plants, bees and climate: shifting scientific questions and expanding characterizations of phenology in the Rocky Mountain Biological Laboratory Phenology Project”.

 

 

Öppna föreläsningar med 2019 års hedersdoktorer

Eva Dahlman: ”Ljuva ögonblick, stunder av allvar – 45 år med fotografi”, 24 september kl 15.00–17.00, Biblioteket, 300, Manne Siegbahnhusen, Frescativägen 24E.

Axel van den Berg: ”Cutting the branch on which we are sitting: social constructivism, value-neutrality and validity claims in ‘postpositivist’ social science”, 25 september kl 13.00–14.30, Spelbomskan, Aula Magna, Frescati.

Elizabeth Churchill: ”Google’s Material Design: Balancing Research, Design, and Engineering”, 25 september kl 14.30–15.30, L50, Nodhuset, Borgarfjordsgatan 12, Institutionen för data- och systemvetenskap, Kista.

Kajsa Öberg Lindsten: ”Att översätta Svetlana Aleksievitj”, 26 september, kl 10–12, D480, Södra huset, Frescati.
Kajsa Öberg Lindsten: ”Det litterära verkets röst – att tala platonovska på svenska”, 28 september kl 15.00–18.00, Ersta konferens & hotell, Erstagatan 1K. Anmälan görs här: tolk.su.se/hieronymus

Nora Underwood: ”Changing times for plants, bees and climate: shifting scientific questions and expanding characterizations of phenology in the Rocky Mountain Biological Laboratory Phenology Project”, 3 oktober, kl 15.00, Vivi Täckholmssalen, Arrheniuslaboratoriet (Q-huset), Frescati. 

Stockholms universitets hedersdoktorer 2019

Vad innebär ett hedersdoktorat?

Installations- och promotionshögtid 2019