Se filmen där två nya doktorer berättar.

COVID-19

Utifrån rådande läge och ansvariga myndigheters rekommendationer har Stockholms universitet beslutat att skjuta upp högtiden från 25 september till fredag 22 januari 2020. Om möjligheterna att arrangera evenemang även fortsättningsvis kommer att begränsas kan vi behöva flytta på högtiden ytterligare.

Installations- och promotionshögtiden 22 januari 2021

Ceremonin äger rum i Blå Hallen i Stockholms Stadshus med början klockan 17.00. Entrédörrarna på Borgargården öppnar klockan 16.00. Ceremonin pågår till klockan 19.30, cirka. Därefter följer en bankett i Gyllene Salen och dans i Blå Hallen.

Inbjudningskort skickas ut i oktober månad. Anmälan görs online via en länk som finns tryckt på inbjudningskortet. Du behöver alltså ha blivit inbjuden för att kunna anmäla dig. Anmälan öppnar efter att inbjudningarna skickats ut.

Läs valda delar genom att klicka på länkarna nedan.

Nya doktorer

Handledare

Nya professorer

Hedersdoktorer

Jubeldoktorer

Medaljörer och pedagogiska pristagare

Repetition dagen innan

Hatt, krans, ring och diplom (insignier)

Klädsel

Fotografering och direktsändning

Återbud

Frågor

 

Nya doktorer

De som disputerat och tagit ut sin examen (promovendi) under perioden 1/7-19 - 30/6-20 kommer av tradition att promoveras. Ett inbjudningskort kommer att skickas i oktober till den adress som är registrerad i Ladok.

De som disputerat och/eller fått ut sin examen tidigare läsår får inte automatiskt en inbjudan till promotionen. Kontakta ceremonimästaren via doktorspromotion@su.se senast den 30 september 2020 om du vill vara med vid högtiden. Du har möjlighet att promoveras upp till två år efteråt.

Inbjudan till ceremoni och bankett gäller för ny doktor och en gäst, utan kostnad. Utöver medföljande gäst kan ytterligare tre gäster bjudas till ceremonin i Blå Hallen. För dessa kostar det ingenting, men entrékort till Stadshuset krävs. (Fler platser till banketten kan för närvarande inte erbjudas.) Entrékorten för dig och eventuella gäster skickas till dig per post 1-2 veckor innan högtiden. Nybliven doktor registrerar sig själv och även sina ev. gäster. Gästerna behöver inte själva göra någonting.

Studentavdelningen utfärdar examensbevis. Vänd dig till dem via examen@su.se med frågor om din examen.

Handledare

Handledare till promovendi kommer att inbjudas till promotionen under förutsättning att deras respektive doktorand kommer att närvara. Av detta skäl är det angeläget att promovendi anmäler sin närvaro så snart som möjligt. Handledare som vill medverka i banketten betalar ett subventionerat pris om 900 kr.

Nya professorer

Professorer som tillträtt sin tjänst under perioden 1 juli 2019 - 30 juni 2020 kommer av tradition att installeras. Professorer installeras endast en gång vid universitetet. Under ceremonin installeras de professorer som sökt och fått en utlyst tjänst eller blivit befordrade. Gästprofessorer, affilierade och adjungerade professorer installeras inte men omnämns i det tryckta programmet om det inte rör sig om en förlängning av tjänsten.

Inbjudan till ceremoni och bankett gäller för nytillträdd professor och en gäst, utan kostnad. Utöver medföljande gäst kan ytterligare tre gäster bjudas till ceremonin i Blå Hallen. För dessa kostar det ingenting, men entrékort till Stadshuset krävs. (Fler platser till banketten kan för närvarande inte erbjudas.) Entrékorten för dig och eventuella gäster skickas till dig per post 1-2 veckor innan högtiden. Nytillträdd professor registrerar sig själv och även sina ev. gäster. Gästerna behöver inte själva göra någonting.

Hedersdoktorer

Stockholms universitet har utsett årets hedersdoktorer, som på ett utmärkande sätt bidragit till universitetets forskning och utbildning, och bjuder dem med en gäst till både ceremonin och den efterföljande banketten. Utöver medföljande gäst kan ytterligare tre gäster bjudas till ceremonin i Blå Hallen. För dessa kostar det ingenting, men entrékort till Stadshuset krävs. Entrékorten för hedersdoktor och eventuella gäster skickas till hedersdoktorn per post 1-2 veckor innan högtiden.

Jubeldoktorer

Stockholms universitet vill återigen välkomna de personer som tog ut sin doktorsexamen för femtio år sedan och bjuder dem med en gäst till både ceremonin och den efterföljande banketten. Utöver medföljande gäst kan ytterligare tre gäster bjudas till ceremonin i Blå Hallen. För dessa kostar det ingenting, men entrékort till Stadshuset krävs. (Fler platser till banketten kan för närvarande inte erbjudas.) Entrékorten för jubeldoktor och eventuella gäster skickas till jubeldoktorn per post 1-2 veckor innan högtiden. Jubeldoktor registrerar sig själv och även sina ev. gäster. Gästerna behöver inte själva göra någonting.

Medaljörer och pedagogiska pristagare

Stockholms universitet bjuder medaljörer och pedagogiska pristagare med en gäst till både ceremonin och den efterföljande banketten. Utöver medföljande gäst kan ytterligare tre gäster bjudas till ceremonin i Blå Hallen. För dessa kostar det ingenting, men entrékort till Stadshuset krävs. (Fler platser till banketten kan för närvarande inte erbjudas.) Entrékorten för inbjudna och eventuell gäst skickas till den inbjudna per post 1-2 veckor innan högtiden. Medaljör eller pedagogisk pristagare registrerar sig själv och även sina ev. gäster. Gästerna behöver inte själva göra någonting.

Repetition dagen innan

För att ceremonin ska flyta på så elegant som möjligt och bli ett fint minne sker en obligatorisk repetition i Blå Hallen i Stadshuset dagen innan promotionsdagen, klockan 16.00. Den tar ungefär 1 1/2 timme. Högtidsklädsel krävs inte vid repetitionen.

Insignier

Doktorshatten är en symbol för frihet och makt och delas under ceremonin ut till doktorer vid den juridiska fakulteten. Observera att du som juris doktor själv beställer din doktorshatt hos vår hattleverantör Franzéns Hattmakeri. Alla doktorshattar tillverkas för hand och är ett traditionellt handarbete från början till slut. Gå in på hattmakarna.se för att göra en beställning av doktorshatt och passa på att läsa mer om hattmakaryrket och doktorshattens historia. Sista beställningsdatum inför årets promotion är preliminärt 19 juli. Hatten bekostas av universitetet. Juris hedersdoktorers hatt beställs av ceremonimästare.

Lagerkransen, även den en symbol för den akademiska friheten, delas ut till doktorer vid någon av de humanistiska, samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga fakulteterna. Alla jubeldoktorer får en lagerkrans, oavsett fakultet. Lagerkransarna beställs av ceremonimästare. Filosofie doktorer och juris jubeldoktorer anger därför i anmälan huvudstorlek, dvs. huvudets omkrets i centimeter, så att kransen får rätt storlek.

Doktorsringen, som symboliserar troheten mot vetenskapen, delas vid Stockholms universitet ut endast till hedersdoktorerna. Dessa beställs av ceremonimästare. Doktorsringen bärs normalt på vänster hands ringfinger. Ring kan beställas hos Atelier Borgila AB (Galleri Sebastian Schildt), Strandvägen 5B Stockholm, tel: 08-662 42 00, www.borgila.se

Doktorsdiplomet delas ut till samtliga doktorer som det skriftliga beviset på värdigheten.

Promotionen är frivillig och saknar juridisk betydelse. Den som har promoverats kan i efterhand och på egen bekostnad själv införskaffa både doktorshatt och doktorsring, men dessa används inte under ceremonin.

Läs mer om insignier

Klädsel

Klädkoden vid Installations- och promotionhögtiden är högtidsdräkt. Det innebär frack med vit väst och vit fluga eller hellång klänning i valfri färg och eventuella ordnar/utmärkelser. Man kan också bära folk- eller nationaldräkt. Detta gäller för deltagande i ceremonin och banketten. För de gäster som endast bevittnar ceremonin i Blå Hallen gäller vårdad valfri klädsel.

Exempel på uthyrnings- och försäljningsställen:

Frack och festklänning
Bröllopsbutiken, Sankt Eriksgatan 74, tfn 08-30 79 30
Stockholm Brud & Fest, Hornsgatan 124, tfn 08-658 57 20
Wedding Bells by Little Fairies, Skidvägen 21, 129 49 Hägersten, tfn 08-646 08 00

Frack
Georg Sörman, St Eriksgatan 41, Stockholm, tfn 08-651 33 13
Grosshandlarn, Vasagatan 11, Stockholm tel 08-21 22 11 - Odengatan 34, Stockholm, tel 08-612 50 55
Kungsateljé, S:t Göransgatan 65, Stockholm, tfn 08-653 25 86
Månberg & Bagge, Upplandsgatan 25, Stockholm, tel 08-24 30 32
Östermalms Smoking & Frackuthyrning, Almlöfsgatan 3, Stockholm, tel 08-660 28 29

Små barn

Vi avråder dig från att ta med små barn till promotionshögtiden. Små barn har inte någon behållning av ceremonin då de måste sitta stilla i 2 1/2 timme. Barn som rör sig eller pratar kan även uppfattas som störande av övriga gäster.

Fotografering och direktsändning

Universitetet anlitar en fotograf som fotograferar under hela ceremonin i Blå hallen. En länk till dessa foton skickas till deltagare 1-2 veckor efter högtiden.

Ceremonin direktsänds via internet på www.su.se/play.

Återbud

Återbud meddelas snarast till doktorspromotion@su.se. Gäller återbudet en betalande gäst till banketten återbetalas inte bankettavgiften vid återbud senare än en vecka innan högtiden.

Frågor

Har du frågor så kan du kontakta oss på e-post doktorspromotion@su.se, så besvarar vi dem så snart vi kan. Du kan också kontakta ceremonimästare Anne Heikkinen Sandberg på telefon 08-16 4716.

Till sidans topp