Doktorshatten

- symbolen för den akademiska friheten - ges endast till nya doktorer och hedersdoktorer vid juridisk fakultet

Lagerkransen

- även den symbol för den akademiska friheten - ges till nya doktorer och hedersdoktorer vid de filosofiska fakulteterna, dvs den humanistiska, samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga.

De doktorer som så önskar kan naturligtvis själva införskaffa filosofie doktorshatt att bära vid senare högtidliga tillfällen.

Diplomet

- det skrivna beviset på värdigheten - utdelas vid ceremonin till samtliga nya doktorer, hedersdoktorer och jubeldoktorer. De nya professorerna får också ett diplom.

Ringen

- som symboliserar troheten mot vetenskapen - utdelas endast till hedersdoktorer. Det står naturligtvis varje annan doktor fritt att själv införskaffa doktorsring och ta med sig den, men dessa utdelas inte vid ceremonin.

 

Pedagogiska pris och guldmedaljer

Utöver ovanstående traditionella symboler kan även andra priser delas ut under högtiden:

Pedagogiska pris

Universitetet belönar pedagogiskt skickliga lärare genom att utse Årets lärare som under ceremonin får ta emot ett diplom och en summa pengar för vidare förkovran.

Medaljer

Stockholms universitets stora guldmedalj

kan tilldelas den som genom långvarigt och betydande arbete verkat för att främja universitetet, dess forskning eller dess undervisning. Denna medalj har delats ut vid ett fåtal tillfällen till särskilt förtjänta personer.

Stockholms universitets guldmedalj i 8:e storleken

i band, instiftad år 2010, kan tilldelas den som på ett betydande sätt bidragit/medverkat till att stärka Stockholms universitet, dess forskning eller dess undervisning.