Se film från Installations- och promotionshögtiden 2019

Doktorspromotionen är den viktigaste och mest traditionsomgärdade av de akademiska ceremonierna. Den har ytterst sina rötter i europeisk medeltid med dess universitet och är en traditionell övergångsrit där promovendi, dvs. de nyblivna doktorerna, upphöjs från att vara studenter till att själva få bedriva akademisk undervisning. Ordet promovera kommer från latinets promovere och betyder flytta fram; befordra.

Under ceremonin promoveras även universitetets hedersdoktorer, personer som gjort framstående insatser inom något av universitetets verksamhetsområden, och jubeldoktorer, personer som promoverades vid universitetet för femtio år sedan.

Professorsinstallationen är den del av ceremonin där de professorer som tillträtt sin tjänst under föregående år högtidligen insätts i sitt ämbete. 

Under högtiden delas även pedagogiska priser och universitetets medaljer ut.

Följande kategorier gäster bjuds till högtiden

  • Nyblivna doktorer (som disputerat under tiden 1 juli 2019 - 30 juni 2020 och dessutom tagit ut doktorsexamen under denna tid)
  • Nyblivna professorer (som tillträtt sin tjänst under samma period)
  • Årets hedersdoktorer
  • Årets jubeldoktorer
  • Årets pedagogiska pristagare
  • Årets mottagare av universitetets medaljer
  • Övriga hedersgäster

Handledare till nyblivna doktorer bjuds in vartefter respektive doktor anmäler sig till högtiden.

Se länkar nedan för mer information!